หน้าหลัก

ภูเก็ต แถลงความพร้อม จัดงาน ” ภูเก็ตล็อบสเตอร์ เฟสติวัล 2019 “

เวลา 15.00 น. วันนี้ (30 กรกฎาคม 2562) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมากุล ผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมง จังหวัด ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว ประกาศความพร้อม การจัดงานภูเก็ตล็อบสเตอร์ Festival 2019 ครั้งที่ 4 บริเวณชายหาดโรงแรม คราว 19 บีช รีทรีท แหลมพันวาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและพี่น้องสื่อมวลชนเข้าร่วมนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานภูเก็ตล็อบสเตอร์ เฟสทิวัล 2019 เป็นงานที่จังหวัดภูเก็ตจัดมาอย่างต่อเนื่องครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนการจัดงานภูเก็ตล็อบสเตอร์ เฟสติวัล 2019 ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก โดยมุ่งส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์หรือกุ้งมังกร 7 สี ที่จะกระจายรายได้ให้กับชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งขณะนี้มีกระชังเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์ ในจังหวัดภูเก็ต 228 กระชัง มีผู้เลี้ยงกุ้ง 27 ราย โดยมีภาครัฐ และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต ช่วยขยายและส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนผู้เลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์ มีรายได้ มีฐานรากที่มั่นคงนอกจากนี้ ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต ยังได้ลงนามความร่วมมือ ( MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้ครบวงจรมากขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีร้านอาหาร และร้านอาหารในโรงแรมต่างๆทั่วเกาะภูเก็ตเข้าร่วมในรายการนี้แล้ว 119 ร้าน มีเมนูอาหารจากกุ้งล็อบสเตอร์ 500 เมนู ที่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะสามารถเลือกชิมโดยเชฟชั้นครู รังสรรค์เมนู ภูเก็ตล็อบสเตอร์ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น ในราคาหลักร้อยขึ้นไป อาทิ ข้าวซอย กุ้งล็อบสเตอร์ตลอดระยะเวลา 1 ถึง 31 สิงหาคม 2562จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาลิ้มรส ลิ้มลองเมนูจากกุ้งล็อบสเตอร์ จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้เลี้ยงภูเก็ตล็อบสเตอร์ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในอันดามันช่วงกรีนซีซั่น ส่งเสริมให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ภูเก็ตล็อบสเตอร์ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกเหนือจากสถานที่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามแล้ว จังหวัดภูเก็ตยังมี อาหารพื้นถิ่นที่อร่อย และมี ภูเก็ตล็อบสเตอร์หรือกุ้งมังกร 7 สี เป็นอีก signature ที่ต้องแนะนำให้เป็นรู้จักแพร่หลายต่อไป และภายหลังการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมคณะได้นำพันธุ์กุ้งล็อบสเตอร์ ไปปล่อยยังเกาะทะนานซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์ หรือมังกรของจังหวัดภูเก็ตด้วย ….

ขอบคุณ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ
            สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต / ภาพ« (Previous News)