หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร

“ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “ 
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. สามารถลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาใหม่ พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ในเวลาราชการ) เฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด 
สำหรับอำเภออื่นๆ ของแต่ละจังหวัด จะกำหนดเวลาการรับสมัครและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนกรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนสมัครจิตอาสาได้ ณ สำนักงานเขต ทั้ง ๕๐ เขต ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สำหรับการกำหนดพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป โดยสามารถติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่าน แอพพลิเคชั่น ประชาชนจิตอาสา