หน้าหลัก

ทต.วิชิตจัดโครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 
ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด 
ในโครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ประเภท
– ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ “งามวิชิต ที่มิอาจลืม”
– ประเภทวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ “มหัศจรรย์ วิถีชีวิต”

ชิงเงินรางวัลกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลวิชิต 
โทร. ๐๗๖-๕๒๕-๑๐๐ ต่อ ๐ หรือ ๑๐๒ (ในวันและเวลาราชการ)
หรือสอบถามผ่านกล่องข้อความ เพจประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวิชิต

ดาวน์โหลดใบสมัคร เอกสารแนบใบสมัคร พร้อมระเบียบการประกวดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
http://www.phuket-vichit.go.th/news/detail/49510

ขอบคุณ ข่าวจากประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลวิชิต