หน้าหลัก

การประปา หยุดจ่ายน้ำ 25-31 มีนาคม นี้

ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคภูเก็ต ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการซ่อมและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา สถานีผลิตน้ำทะเล  ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในระหว่าง วันที่ 25-31 มีนาคม 2562 นี้ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ คือ ตำบลป่าตอง กะตะ และตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต  และหยุดให้บริการรับชำระค่าบริการค่าน้ำประปาและบริการต่างๆวันที่ 29 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.30 น.เป็นต้นไป เนื่องจากต้องดำเนินการติดตั้งระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (  CIS ) และจะชำระค่าน้ำได้ปกติในวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562  นี้