หน้าหลัก

เขาหงอนนาค

เขาหงอนนาค   เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พพ.๔ (ทับแขก) เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานฯ ใช้เส้นทางตามทางหลวง ๔๒๐๐ จนถึงสี่แยกคลองจิหลาด เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข ๔๐๓๔ ตรงไปถึงสามแยกบ้านหนองทะเล เลี้ยวซ้ายตรงไปบ้านคลองม่วง และเลี้ยวขวาอีกครั้งตรงไปที่ทำการหน่วยพิทักษ์ฯ ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร พื้นที่เป็นภูเขาที่สมบูรณ์ด้วยป่าไม้และสัตว์ป่า หน่วยพิทักษ์ฯ มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๔ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓ ชั่วโมง มีจุดชมวิวที่สวยงามคือหงอนนาค ซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลกระบี่ได้สวยงามมาก ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯนำทาง

ฤดูการท่องเที่ยว  ปลายเดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม

เวลาที่ดีที่สุด เช้า ๐๖.๓๐-๐๗.๓๐ น.  เย็น ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.

ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ

อุทยานทางบก             นักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท เด็ก ๑๐๐ บาท                                                                                              นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท

อุทยานทางทะเล/เกาะ    นักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๔๐๐ บาท เด็ก ๒๐๐ บาท
นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท