หน้าหลัก

อลังการณ์งานสร้างวัดมหาธาตุวชิรมงคล กระบี่

วัดบางโทง หรือ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ถ้ามาจากภูเก็ต น่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง สำหรับการเดินทางถึงวัด   โดยใช้เส้นทางภูเก็ต-กระบี่…. ผ่านตัวตลาดทับปุด แล้วให้เลี้ยวขวาทางไปกระบี่(ทางหลวงหมายเลข 4 เพชรเกษม) ขับรถตรงไปจนมาถึงสี่แยกนาเหนือ ให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415 เส้นทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี  วัดบางโทง จะอยู่ระหว่างสี่แยกนาเหนือ กับสามแยกเขาต่อ อยู่ทางขวามือ ทางเข้าสังเกตุจะมีซุ้มขนาดใหญ่ ขับรถเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ จะถึงประตูทางเข้าวัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดบางโทง”ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดมหาธาตุวชิรมงคล ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 13/2549 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549  ที่ผ่านมาจริงๆแล้ว คนขับรถผ่านทางเส้นทางนี้  ถ้าสังเกตุ จะมองเห็นยอดเจดีย์ ตั้งโดดเด่น เป็นสง่า ท่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่แถบนี้  รายล้อมไปด้วย สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจสำคัญของกระบี่      ขับรถเข้าไปภายในบริเวณวัด จะเห็นยอดเจดีย์ขนาดใหญ่ ตั้งโดดเด่น บริเวณตรงกลางพื้นที่ของวัด โดยจริงๆแล้ว ส่วนตัวเคยเข้าไปชมมาครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ 5 ปี ที่แล้ว แต่ในขณะนั้น การก่อสร้างองค์เจดีย์ยังไม่แล้วเสร็จช่างฝ่ายต่างๆ กำลังก่อสร้างกันขนาดใหญ่  แต่มาวันนี้  ทุกอย่างเกือบจะสมบูรณ์ โดยสภาพทั่วไป จะว่าเสร็จหมดแล้วก็ได้ เพียงแต่ปรับแต่งงานเพิ่มองค์มณฑป หรือศาสนวัตถุบางอย่างหรือเพิ่มงานอื่นๆเข้าไปเพิ่มเติมเท่านั้น                                              ช่างกำลังตกแต่งปูนปั้นรูปช้างสามเศียร อย่างตั้งใจ                                       การก่อสร้างมณฑปขนาดใหญ่ ด้านหน้าขององค์พระเจดีย์ถ่ายจากบริเวณทางด้านซ้ายข้างสถานที่ซึ่งเครื่องจักรกำลังปรับตกแต่งพื้นที่ขยายบริเวณเพิ่มเติมจะมองเห็นองค์พระมหาธาตุเจดีย์ ขนาดใหญ่ อย่างสวยงามเดินเข้าไปในบริเวณวัดด้านหน้า องค์พระมหาธาตุเจดีย์ของวัดบางโทง น่าจะจำลองแบบมาจากพุทธคยา สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ในอำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งคนไทย ชาวพุทธทุกๆคนเคยเห็นในภาพหรือในแบบเรียนในสมัยเด็กๆ หรือบางคนอาจจะไปเยี่ยมชมจากสถานที่จริงมาแล้วก็ได้

บริเวณทางเดินรอบองค์องค์พระมหาธาตุเจดีย์ มีความสวยงาม วิจิตรบรรจง ของฝีมือช่างไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆ                             ภาพนี้ ถ่ายจากด้านหน้าองค์เจดีย์ไปยังทางเข้าประตูหน้าวัด ยิ่งใหญ่มากทางเดินหรือระเบียงราย รอบองค์เจดีย์ทั้ง  4 ด้านรายล้อมองค์เจดีย์นั้น จะมีพระพุทธรูป ต่างๆจำนวนมาก ให้กราบไหว้บูชา ซึ่งทางเดินจะเป็นทางเชื่อมต่อกันได้โดยรอบองค์เจดีย์ได้เลยระหว่างระเบียงทางเดินไปยังองค์พระเจดีย์นั้น จะมีการจัดตกแต่งสวนสวย มีการปรับภูมิทัศน์ได้อย่างสวยงามาก

อีกมุมหนึ่งของระเบียงทางเดินด้านหลังขององค์พระเจดีย์ จะมีมุมสวนสวยงามมากวันที่เข้าไปมีนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มใหญ่ เดินทางมากราบไหว้ ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าคนจีนชอบไหว้พระ นักท่องเที่ยวชาวจีนจึงหลั่งไหล เข้าชมพุทธสถาน พระมหาธาตุเจดีย์ กำลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ต พังงา กระบี่ ที่นี่ จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปโดยปริยาย ด้านซ้ายมือขององค์พระเจดีย์ ยังมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ ปรับพื้นที่ น่าจะมีการก่อสร้างงานบางอย่างเพิ่มเติมองค์พระมหาธาตุเจดีย์ที่นี่ ทราบว่าสูงถึง 95 เมตรความสวยงามของระเบียงรายรอบ วิจิตรตระการลตา เกินจะสรรหาคำมาบรรยาย ซึ่งคาดว่า นอกจากพื้นที่ของวัดแห่งนี้ ซึ่งมี มีเนื้อที่ 111 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในภาคใต้แล้ว น่าจะเป็นวัดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยในขณะนี้

ซึ่งทราบมาว่า ทางวัดมีแผนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ลำดับที่ 13 ใช้งบประมาณในการดำเนินงานประมาณ  5๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและตกแต่งพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ คงจะยิ่งใหญ่อลังการณ์มากๆเมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2548 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้หม่อมเจ้าหญิง สิริวัณวรี  มหิดล เสด็จแทนพระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์มหาธาตุเจดีย์ และทรงเททองหล่อพระพุทธปฏิมาประจำพระชนมวาร ในโครงการจัดสร้างพุทธสถานและมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ “50 พรรษา  มหาวชิรลงกรณ์” ซึ่งจะสังเกตุเห็นตราพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก.อยู่บริเวณองค์พระเจดีย์

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจกายน พ.ศ. 2549 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงพระราชทานนามวัด “วัดใหม่บางโทง เป็น วัดมหาธาตุวชิรมงคล” เข้าไปด้านในองค์พระมหาธาตุเจดีย์ จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อยู่ตรงกลางห้องโถง ตัั้งโดดเด่น เป็นสง่า เป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดของวัด ตรงจุดนี้ จึงเป็นที่กราบไหว้บูชาของพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเท่ี่ยวชมพุทธสถานแห่งนี้                                                             ด้านซ้ายขององค์พระเจดีย์ รูปภาพกนก ลายไทย และจิตรกรรมฝาผนัง ช่างอ่อนช้อยงดงามตระกาลตาจริงๆ ภาพเหล่านี้ จะอยู่ด้านหลังองค์พระประธานด้านหลัง องค์พระประธานของพระเจดีย์ จะรายล้อมไปด้วยภาพวาด กนก ลายไทย ช่างงดงามจริงๆ

วันที่ไปกราบไหว้องค์พระประธานภายในองค์พระมหาเจดีย์ มีเหล่าพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้กันมากมาย นี่คือแรงศรัทธาอันแรงกล้าของชาวไทยจากทุกจังหวัดสวนสวยทั้งหมด จะรายล้อมองค์มหาเจดีย์ สวยงาม ด้วยการตกแต่ง ทำให้ชุ่มชื่น สำหรับผู้ไปกราบไหว้บูชา

พระศรีมหาโพธิ์ ด้านหน้า องค์หลวงปู่ทวด ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานรูปเหมือนหลวงปู่ทวดขนาดหน้าตักกว้าง  9  เมตร 9 นิ้ว รูปหลวงปูทวดองค์ใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินสูง ด้านข้างองค์พระธาตุมหาเจดีย์ รูปหล่อพระเกจิสำคัญสายใต้

ท้ายสุด วันนี้ อยากแนะนำให้กับทุกท่านที่มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้  มีโอกาสเดินทางผ่านกระบี่ พังงาครั้งคราใด ต้องแวะที่นี่ วัดที่ได้ชื่อว่า มีสีสันสวยงาม ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญของคนใต้ และจะเป็นวัดที่ได้ชื่อว่า สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากความสวยงามและความโดดเด่นขององค์พระมหาธาตุเจดีย์ ตกแต่งพุทธสถานที่สวยงาม   แน่นอน หลังจากทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์

ท่านใด มาเที่ยวกระบี่ ไม่ได้มากราบไหว้ดินแดนแห่งนี้  เสมือนหนึ่ง ท่านยังเดินทางมายังไม่ถึงกระบี่ และขอบอกว่าท่านพลาดโอกาสที่สำคัญในชีวิต ไปอย่างแน่นอน…

 

AddressNa Nuea, Ao Luek District, Krabi 81110
Phone075 656 014