หน้าหลัก

วัดท่าไทร วัดสวยริมทะเลอันดามัน ที่ทุกคนต้องไปเยือน

วัดเทสก์ธรรมนาวา หรือชื่อเดิม คือ วัดท่าไทร ตั้งอยู่ที่บ้านท่าแตง ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองท้ายเหมือง  ถ้าเราเดินทางมาจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต หรือมาจากตัวเมืองภูเก็ต ให้ขับรถไปทางเส้นทางไปเขาหลัก ตะกั่วป่าโดยให้ใช้ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินสาย 4) เส้นเดิม  ผ่านสะพานสารสิน ผ่านตลาดโคกกลอย และวิ่งตรงเข้าตัวเมืองท้ายเหมือง ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3025 ขับรถไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร โดยประมาณ ก็น่าจะถึงบริเวณวัดท่าไทร

  Thai Mueang, Thai Mueang District, Phang-nga

ปี พ.ศ.2546  พระชัยพล อาสโภ และพระอานนท์ ยันตสีโล (ปัจจุบันอยู่ที่ วัดประชาธิการาม) ได้เข้ามาบำเพ็ญภาวนา ณ สถานที่แห่งนี้ และในปีเดียวกัน ตระกูลไพรคณะรัตน์ ได้จัดสร้างพระพุทธรูป หลวงพ่อใหญ่ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชน ทั้งหลายปี พ.ศ.2546 พระอาจารย์วินัย รตนวณโณ ได้มาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์ท่าไทร ต่อมาภายหลังได้ขออนุญาตสร้างวัดจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดในพระพุทธศาสนาขึ้นด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ” วัดเทสก์ธรรมนาวา” ได้รับประทานนามวัดจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา หรือ เขตที่พระราชทานแก่สงฆ์ เพื่อใช้เป็นที่สร้างอุโบสถ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปีที่ 131 ตอนพิเศษ 194น วันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่วนช่อฟ้าเป็นไม้สักแกะสลัก ลักษณะพิเศษของการตกแต่งอุโบสถไม้ ประกอบด้วยไม้แกะสลักภาพพุทธประวัติ ภายในมีแท่นประธาน ชั้นบนประดิษยฐานพระพุทธรูปแกะสลักจากหินหยกขาว ขนาดหน้าตักกว้าง 55 นิ้ว สูง 215  เมตร จำนวน 1 องค์ ด้านข้างขวาและด้านซ้ายของพระอัครสาวกพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ แกะสลักด้วยหินหยกขาวแบบนั่งพนมมือสูง 35 นิ้ว ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรวม 23,203,565 บาท ซึ่่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ ได้มาจากแรงศรัทธาของพุทศาสนิกชน จากการทอดกฐินและทอดผ้าป่า ของอุบาสก อุบาสิกาและผู้จิตศรัทธาทุกวันนี้  วัดท่าไทร ถือว่า จุดหมายปลายทาง อีกจุดหนึ่งของพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศ ที่มีเป้าหมายต้องมาชม องค์อุโบสถแห่งความสวยงาม ณ บริเวณสถานที่จริง สักครั้งหนึ่งในชีวิตวันนี้ จึงมีนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ เข้ามามนัสการ กราบไหว้ บูชาและขอพรนอกจาก จะได้กราบไหว้พระภายในอุโบสถแล้ว หลายๆท่าน ยังนำข้าวปลา อาหาร ร่วมรับประทานกันในบรรดาหมู่ญาติ สนิท มิตรสหาย ด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นของชายท่าแตง ท้ายเหมือง บรรยากาศริมทะเลอันดามัน อันเงียบสงบ ไม่วุ่นวาย เหมือนภูเก็ต ที่นี่ จึงเป็นจุดหมายปลายทาง ที่ต้องมาเยือน ในทุกวันสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือวันหยุด ของทุกคนในครอบครัว …..