หน้าหลัก

สวนวลัยลักษณ์ สวนสาธารณะในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด

 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อังกฤษ: Walailak University; อักษรย่อ:มวล.) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ จัดตั้งตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) พระราชทานชื่ออันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)ปัจจุบันมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย (Residential University) ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆภายใต้การนำของ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีคนปัจจุบันได้พัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในทุกๆด้าน  ทั้งด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาที่มาจากทั่วประเทศ หนึ่งในกิจกรรมการพัฒนา ที่สัมผัสได้ชัดเจนในขณะนี้ คือ การพัฒนาสวนสาธารณะขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้าของอาคารมหาวิทยาลัยด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   มีเนื้อที่มากถึง  10,800  กว่าไร่ ซึ่งนับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย ปัจจุุบัน ยังมีพื้นที่ใช้สอยเหลืออยู่เป็นจำนวนมากและที่สำคัญมหาวิทยาลัย มีแผนงานที่จะเปิดศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ.2564 และเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ได้เปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระยะแรก มาแล้วสวนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะอยู่ทางด้านขวามือ เมื่อผ่านถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยเข้ามา ผ่านป้อมยามรักษาการ จะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัย ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้       ดอกสวนสาธารณะที่นี่ มีขนาดใหญ่ มาก มีการประดับ ประดา จัดสวนด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ นานาชนิด
                                              จุดเช็คอินแห่งใหม่ ของคนท่าศาลา
สวนสาธารณะในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังมีการพัฒนาตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ตามแผนงานอีกมากมาย เมื่อเสร็จสมบูรณ์สวนแห่งนี้ จะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่เฉพาะนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ในปัจจุบันเริ่มเป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกแล้ว จากการบอกเล่าของผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อมหาวิทยาลัยในปี 2564 เมื่อศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดบริการอย่างเป็นทางการ และจัดตั้งเพื่อให้บริการและเป็นโรงพยาบาลชั้นนำของภาคใต้ตอนบน บนพื้นที่ 405 ไร่ คาดว่าจะมีญาติของผู้ป่วย มาใช้บริการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นจำนวนมาก และสร้างไว้ตรงจุดนี้ น่าจะเหมาะสมที่สุด เพราะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์การแพทย์คงได้รองรับผู้มาติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์และมาเยี่ยมผู้ป่วย ในอนาคตได้เป็นอย่างดี

 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Thai Buri, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat 80161