หน้าหลัก

หาดกะตะน้อย

หาดกะตะ แบ่งออกเป็น 2 หาดคือ หาดกะตะใหญ่กับหาดกะตะน้อย เหมาะสำหรับการเล่นน้ำและใช้เป็นสถานที่ฝึกดำน้ำ เนื่องจากมีแนวปะการังติดต่อกันไปจนถึงเกาะปูซึ่งอยู่ด้านหน้าหาดกะตะ บริเวณชายหาดมีที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกบริการนักท่องเที่ยว