หน้าหลัก

คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดภูเก็ต เตรียมความพร้อมเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต

วันที่ 12 มี.ค. 2562 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดภูเก็ต โดยมีว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ทั้งนี้ ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ ที่24 มีนาคม 2562 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยกำหนดสถานที่เลือกตั้งกลาง ประกอบด้วย
– สถานที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ณ หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
– สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต

ขอบคุณ ภาพและข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครภูเก็ต