หน้าหลัก

ทต.รัษฎา ร่วมพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต ได้มีการประกอบพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจําปี 2562 โดยจัดพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และจุดเครื่องทองน้อยที่โต๊ะหมู่บูชา พร้อมกล่าวสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เนื่องในวาระวันครบรอบปีพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรสตรีเมืองถลาง 13 มีนาคม ด้วยสํานึกในพระคุณของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และบรรพชนที่ได้สร้างวีรกรรมอันประเสริฐ เพียบพร้อมด้วยความกล้าหาญ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เสีย สละชีวิตและเลือดเนื้อ ปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไว้โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จนบังเกิดผลให้ลูกหลานทั้งหลายได้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขสืบมา


ในส่วนของเทศบาลตำบลรัษฎามีนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา พร้อมด้วยนายภูวิศ เพชรขาว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลรัษฎา ได้เข้าร่วมวางพวงมาลาสักการะท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณ ภาพและข่าว งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลรัษฎา