หน้าหลัก

รองผวจ.ภูเก็ตติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี ที่ ทม.กะทู้

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกะทู้ นายอรรถาพงษ์ จันทรัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะติดตาม ร่วมประชุมหารือติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ตามที่คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยเข้ามาพื้นที่ที่ดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมสั่งการระบบความปลอดภัยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างขณะนี้ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะร่วมเยี่ยมชมในส่วนของห้องCCTV ของเทศบาลเมืองกะทู้พร้อมทั้งดูประสิทธิภาพการทำการทำงานและประโยชน์ของ CCTV

ขอบคุณ ภาพและข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกะทู้