หน้าหลัก

กิจกรรม “เยาวชน GEN ใหม่ห่วงใยอันดามัน”

22 เมษายน 2562  อบต.สาคู นำคณะสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาคู เข้าร่วมกิจกรรม “เยาวชน GEN ใหม่ห่วงใยอันดามัน”
ในโครงการ “ครบรอบ 137 ปี ศาลยุติธรรม” ณ บริเวณหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต จัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวเขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ในกิจกรรมมีการเก็บขยะ และปลูกต้นไม้จำนวน 137 ต้นเพื่อปรับปรุบภูมิทัศน์บริเวณหาดไม้ขาวให้มีความสวยงาม เหมาะกับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

ขอบคุณ ภาพและข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู