หน้าหลัก

ทต.รัษฎาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

เทศบาลตำบลรัษฏาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ภายใต้โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ปีงบประมาณ 2562วันนี้ (14 ส.ค. 62) ที่ลานบริเวณพื้นที่สาธารณะแหลมตุ๊กแก ม. 4 ต. รัษฏา อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ภายใต้โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะแหลมตุ๊กแก ม. 4 ต. รัษฏา อ. เมือง จ. ภูเก็ต โดยมีนางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา พนักงานเทศบาล เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ประชาชน ชมรมองค์กรต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นางจันทิพย์ กล่าวว่า เทศบาลตำบลรัษฎาร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะในเขตตำบลรัษฏาและเพื่อให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนได้ร่วมใจและบูรณาการปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงามอันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562   ซึ่งการจัดโครงการในวันนี้เป็นการปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำองค์รัชกาลที่ 10 จำนวน 12 ต้น และต้นจิกทะเล จำนวน 200 ต้น นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลรัษฏาระหว่างเทศบาลตำบลรัษฏากับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 (ภูเก็ต) และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต

ขอบคุณข่าวและภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต