หน้าหลัก

เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมกับ สภ.ฉลอง จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 30 เม.ย.62 ที่บริเวณ แหลมพรหมเทพ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.วิศาล พันธุ์มณี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ ตำรวจ สภ.ฉลองผู้ใหญ่กำนัน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคํานึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสําคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทําให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและแนว พระราชดําริต่าง ๆ ในการบําบัดทุกข์และบํารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะแก้วจึงจัดทําโครงการจิตอาสา เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดําริใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ แหลมพหรมเทพ ด้วยการเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ เป็นต้น

ขอบคุณ ภาพและข่าวจาก….สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต