หน้าหลัก

ทต.ศรีสุนทร ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2562  นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และจิตอาสาตำบลศรีสนุทรได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตำบลศรีสุนทรและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ดินได้รู้จักหญ้าแฝกและเข้าใจวิธีการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดิน น้ำ และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ณ ขุมน้ำประปาบางมะรวน หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตขอบคุณ ภาพและข่าว เทศบาลตำบลศรีสุนทร