หน้าหลัก

ทต.รัษฎา โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้พิการ

 

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.45 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลรัษฎาได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้พิการ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ดูแลและครอบครัวของผู้พิการ มีความรู้และทักษะทราบแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมีนางศิวนาถ เหมพิจิตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้วย

ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา