หน้าหลัก

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดภูเก็ต

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดภูเก็ตประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน ณ วัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การเวียนเทียน การเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา การถวายสังฆทาน การถวายเทียนพรรษา จัดโดยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต

ขอบคุณ ภาพและข่าว จากปชส.ทน.ภูเก็ต