หน้าหลัก

พิธีโกนผมสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2562

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่30 มีนาคม พ.ศ.2562  ทีวัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก)​นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ร่วมพิธีโกนผมสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2562 รุ่นที่ 32 จำนวน 134 คน โดยมีพระราชสิริมุนี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งมีพระภิกษุสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง เข้าร่วม

สำหรับการจัดโครงการบรรชาสามเณรในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายนและเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม รับการปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีคุณภาพ ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความสุขอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

ขอบคุณ ภาพและข่าว งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศรีสุนทร