หน้าหลัก

ทต.รัษฎา เตรียมจัด Big Cleanning ร่วมกับกำลังพล จากกองทัพเรือออสเตรเลีย 29 เมษายน นี้

 

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลรัษฎา จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day ครั้งที่ 11 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ บริเวณชุมชนแหลมตุ๊กแก (ศาลาเอนกประสงค์) หมู่ที่ 4 ตำบลรัษฎา โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือออสเตรเลีย สถานกงสุลออสเตรเลียประจำจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา Dr.Peter w. Harris ประธานเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific Environmental Network (APEN) หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

เทศบาลตำบลรัษฎา  จึงขอเชิญชวน จิตอาสา ประชาชน กลุ่มองค์กร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) กลุ่มสตรีอาสา  อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ฯลฯและประชาชนทัั่วไป ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดแหลมตุ้กแก ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน นี้ ณ โรงประชุมหมู่บ้าน บ้านแหลมตุ้กแก ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และร่วมรับประทานอาหารหลังเสร็จกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมตุ้กแก รวมถึงร่วมให้การต้อนรับทหารและกำลังพลจากกองทัพเรือประเทศออสเตรเลีย ซึ่งประเทศไทย ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2495 และครบรอบ 67 ปี ระหว่างความสัมพันธ์ไทยกับออสเตรเลีย ที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลรัษฎา จำนวน 60 นายด้วย