หน้าหลัก

ทหารไทยและออสเตรเลีย ร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลรัษฎา

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณชุมชนแหลมตุ๊กแก เทศบาลตำบลรัษฎา โดยนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา ได้ออกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พร้อมด้วยกำลังพลทหาร จำนวน 30 นาย จากกองทัพภาคที่ 4 และกำลังพลทหารเรือออสเตรเลีย ได้ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแกและตามจุดที่ได้กำหนดไว้สำหรับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้นำภาชนะมารองรับน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคในครั้งนี้ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน