หน้าหลัก

พสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ต รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ต รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พสกนิกร และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมประกอบด้วย เวลา 15.30 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำรองผู้ว่าราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ร่วมลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถงอาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเวลา 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลสำหรับประชาชนทั่วไป สามารถเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารคอซิมบี้ เเละร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ..//

ขอบคุณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ
ช่างภาพจิตอาสา/ภาพ