หน้าหลัก

ภูเก็ต ทำความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจุดกลับรถบ้านท่าเรื

วันที่11 ก.ค. 62 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจุดกลับรถบ้านท่าเรือ ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองภูเก็ตกับอำเภอถลาง โดยมีส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมนายภัคพงศ์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการทำความเข้าใจและชี้แจงกับภาคเอกชนถึงความจำเป็นในการดำเนินโครงการก่อสร้างจุดกลับรถบริเวณดังกล่าว ซึ่งทางกรมทางหลวงได้มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้างแล้ว แต่ติดขัดในเรื่องของการเวนคืนที่ดินในบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งทางจังหวัดและกรมทางหลวงได้มีการทำความเข้าใจกับประชาชนมาโดยตลอด เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านการจราจรในบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าและออกเมืองภูเก็ตเนื่องจากปัจจุบันในชั่วโมงเร่งด่วนจะมีปัญหาการจราจรเป็นอย่างมากทั้งนี้การชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งทางกรมทางหลวงก็ได้มีการวางแนวทางในการดูแลประชาชนที่มีผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการดังกล่าวไว้แล้ว ซึ่งหากมีการก่อสร้าแล้วก็จะทำให้สามารถบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณดังกล่าวของจังหวัดภูเก็ตได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น….

ขอบคุณภาพและข่าว  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต