หน้าหลัก

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 สร้างรายได้และช่องทางการตลาดแก่สินค้า OTOP ระหว่างวันที่ 13-19 มี.ค. 62 ที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ (13 มีนาคม 2562) เวลา 17.00 น. ที่บริเวณลานสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 ที่จังหวัดภูเก็ต” โดยมีนายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ,หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานภาครัฐ,เอกชน,ประชาชน ,สื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก ปีละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน โดยแต่ละวันมีเที่ยวบินกว่า 300 เที่ยว ในปีนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานอาเซียนจึงมีนโยบายให้การจัดประชุมอาเซียนกระจายไปในจังหวัดต่างๆ โดยจังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดประชุมอาเซียนด้วย จากความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตที่มีห้องพักระดับ 4-5 ดาวกว่าแสนห้องมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม มีวัฒนธรรมการแต่งกายที่สวยงามและได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการทางอาหาร จึงทำให้จังหวัดภูเก็ตมีเสน่ห์น่าหลงใหล สำหรับในห้วงเดือนมีนาคมของทุกปี วันที่ 13 มีนาคมเป็นวันที่จังหวัดภูเก็ตจะร่วมรำลึกถึง 2 วีรสตรีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ผู้กอบกู้เมือง โดยกำหนดจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 ด้วย โอกาสนี้ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดงาน “OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 ที่จังหวัดภูเก็ต” เพื่อให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพจากทั่วประเทศ และขอให้ กรมการพัฒนาชุมชนได้โปรดเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดงาน OTOP ภูมิภาคตลอดไปและบรรจุอยู่ในปฏิทินการจัดงานของกรมการพัฒนาชุมชนตลอดไปนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลให้ดำเนินการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ OTOP มาตั้งแต่ปี 2544 โดยมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทุนที่มีอยู่มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้, การลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP,การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาพและมาตรฐานตลอดจนการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง มีประชาชนมาลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP มากถึง 80,141 ราย 167,403 ผลิตภัณฑ์ได้รับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้นมีการผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น การสร้างกลุ่มOTOP การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภา,ใบไม้สีทอง เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ การพัฒนากระเป๋าแบรนด์เนมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนสายการบิน(OTOP on Board )
โดยผลจากการพัฒนาทำให้ยอดจำหน่ายในปี 2561 มีมากกว่า 193,000 ล้านบาท

สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในระยะต่อไปรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการOTOPนวัตวิถีโครงการหมู่บ้านOTOP เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่มี สินค้าOTOP และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปซื้อสินค้าOTOPยังแหล่งผลิตทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางออกมาจำหน่ายสินค้านอกพื้นที่เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆเพิ่มขึ้นในหมู่บ้าน นอกจากนั้นยังจะมีโครงการสร้างวชนให้มีความสามารถในการเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOPเช่นโครงการOTOP จูเนียร์, Young OTOP เป็นต้น

ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายยอดจำหน่ายในปี 2562 จำนวน 200,000 ล้านบาทซึ่งการจัดงานOTOP ภูมิภาคในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าOTOPเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สำหรับการจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดจัดงานขึ้นทั่วประเทศ รวม 5 ครั้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-13 ธ.ค.61 ที่ลานเอนกประสงค์ บริเวณถนนพุทธภูมิ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-13 ธ.ค.61 ที่ จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 ม.ค.-1 ก.พ.62 ที่จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 13-19 มี.ค. 62 ที่จังหวัดภูเก็ต
และครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-20 มี.ค.62 ที่ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงาน“OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 จังหวัดภูเก็ต” ระหว่างวันที่ 13-19 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด OTOP ทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว “ OTOP One Stop Shopping Market ตลาดโอทอปช็อปฟิน อิน ครบวงจร” โดยเป็นการนำเอาสินค้า OTOP ที่คัดสรรอย่างดีจากทั่วประเทศ มาจัดแสดงและจำหน่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน 312 บูธ จากทั่วประเทศ ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้ากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3-5 ดาวจำนวน 270 บูท และอาหารชวนชิม 38 บูท ตลอดทั้งการจัดจำหน่ายอาหารอร่อยจาก 4 ภูมิภาค ,มีการสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้า OTOP จำนวน 4 ราย,มีกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมการอุดหนุนสินค้าOTOP ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP พื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และ มีการแสดง ศิลปวัฒนธรรมไทย และคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง…..

ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต