หน้าหลัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานอาหารสัตว์แก่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต

วันนี้( 23 พ.ค.62) ที่สถานพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานพร้อมอาหารสัตว์พระราชทานเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบอาหารสัตว์พระราชทาน ในนาม คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง ณ บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นาย ธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสัตว์แพทย์ มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและจิตอาสา เข้าร่วมในพิธีโดยนายภัคพงศ์ ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์จรจัด สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์พิการและสัตว์ด้อยโอกาส พระราชทานอาหารสัตว์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดในจังหวัดภูเก็ต ในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง โดยการมอบอาหารสัตว์พระราชทานในวันนี้ได้มอบให้แก่สถานพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตและมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยสำหรับ สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต ตั้งอยู่ เลขที่ 217 หมู่ที่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้รับอนุญาตการใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ เมื่อปีพ.ศ.2547 กำหนดระยะเวลา 30 ปี บนพื้นที่ 4 ไร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดภูเก็ตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ปัจจุบันมีสุนัขเพศผู้ 384 ตัว เพศเมีย 429 ตัว รวมทั้งสิ้น 813 ตัวส่วนสถานสงเคราะห์สัตว์มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ตั้งอยู่เลขที่ 167/9 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บนพื้นที่ 15 ไร่ จดทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558 ปัจจุบันมีสุนัขเพศผู้ 387 ตัว เพศเมีย 396 ตัว รวมจำนวนสุนัขทั้งสิ้น 783 ตัว และมีแมวเพศผู้ 121 ตัว เพศเมีย 104 ตัว รวมจำนวนแมวทั้งสิ้น 225 ตัว

สถานสงเคราะห์สัตว์ทั้งสองแห่ง ได้รับการจัดการให้เป็นแหล่งพักพิงของสัตว์จรจัด รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการดูแลบริหารจัดการสัตว์จรจัดให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เป็นไปตามลักวิชาการ

ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต