หน้าหลัก

จังหวัดภูเก็ตเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดภูเก็ตเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.45 น. ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในนามของคณะทํางานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ขึ้นโดยกำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยกรอบแนวทางในการจัดนิทรรศการเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งมีเนื้อหา เช่น ตราสัญลักษณ์ และ ความหมายของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมายกําหนดการพระราชพิธี ความสําคัญและความเป็นมาของพระราชพิธีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทําน้ำอภิเษกของจังหวัดภูเก็ต พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร การเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระพยุหยาตราทางชลมารค เป็นต้น 2) พระราชกรณียกิจในพื้นที่ เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การดําเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชน
สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถเดินทางไปชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบศาลากลางจังหวัดภูเก็ต…….

ขอบคุณ ภาพและข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต