หน้าหลัก

ภูเก็ตแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ฯย้อนรอยอดีตเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกระษัตรี

ภูเก็ตแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ฯย้อนรอยอดีตเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร งานสุดดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562.คืนวันที่ 13 มี.ค. 62 ที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นหนึ่งในกิจกรรมงาน “สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562” ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร่วมชมงานเป็นจำนวนมากและผู้ร่วมงานส่วนหนึ่งพากันแต่งกายด้วยชุดไทยงาน “สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562” กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 -16 มีนาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลางโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรม อันยิ่งใหญ่ของบรรพชน ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้จนถึงทุกวันนี้ กิจกรรมภายในนอกจากการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลางฯ ซึ่งเป็นการนำเสนอเรื่องราวประวัติและสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับวีรกรรมของท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร เพื่อเทิดทูนเกียรติวีรชน ซึ่งมีความกล้าหาญ ความเป็นมาของเมืองถลาง และวิถีชีวิตของคนถลางในอดีต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ลานศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวบ้านถิ่นถลาง วิถีแห่งท้องทุ่ง ตลาดพื้นบ้าน สาธิตการทำขนมโบราณ เครื่องจักรสาน การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์และอาหารอร่อยภูเก็ต ซึ่งพ่อค้าแม่ขายที่มาร่วมงานล้วนแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดพื้นเมือง สร้างบรรยากาศวิถีไทยในอดีตได้เป็นอย่างดีด้านนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า การจัดการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทรนั้น เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของสองวีรสตรีที่ได้ปกปักษ์รักษาเมืองถลางไว้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต และกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนชนในท้องถิ่น ตลอดจนช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้รำลึกและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนด้วยจังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญพี่น้องชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยว เที่ยวฟรี ชมฟรี ร่วมสัมผัสอัตลักษณ์ วิถีชีวิต ของชาวภูเก็ต ในงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ อนุสรณ์สถาน ทุ่งถลางชนะศึก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ขอบคุณ ภาพและข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต