หน้าหลัก

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562วันนี้ (28 ก.ค. 62) เวลา 19.00 น. ที่บริเวณสนามหญ้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

โดยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธี เป็นตัวแทนประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเป็นประธานกล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธี ได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ก่อนจะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี, และร่วมร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ เพลง “สดุดีจอมราชา ” และพร้อมใจเปล่งเสียงคําว่า “ทรงพระเจริญ” โดยพร้อมเพรียงกัน จำนวน 3 ครั้ง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแล้ว เป็นการรำของพสกนิกรชาวภูเก็ตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2562 ในชื่อชุด รำสุดดีจอมราชา และการเปิดไฟหลากสีเทิดพระเกียรติอย่างสวยงาม ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้จะมีการเปิดไฟหลากสีเทิดพระเกียรติตั้งแต่เวลา 19.30 น. – 24.00 น. ทุกวันไปจนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562

ขอบคุณภาพและข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต