หน้าหลัก

จังหวัดภูเก็ตเชิญผู้ประกอบการชี้แจงทำความเข้าใจการให้บริการที่ดีด้านรถโดยสารสาธารณะ

วันนี้ (22 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการที่ด้านรถโดยสารสาธารณะโดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ เข้าร่วม

นายภัคพงศ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในเรื่องการให้บริการรถโดยสารสาธารณะแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากรถโดยสารสาธารณะถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้บริการในการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดต่าง ๆ ในฝั่งอันดามัน การให้บริการที่ดีถือเป็นเรื่องสำคัญ ถ้านักท่องเที่ยวมีความประทับใจก็คงมีการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอีกและยังเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีจังหวัดและประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องของการให้บริการรถโดยสารสาธารณะและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของผู้ประกอบการ ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย …

ขอบคุณภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต