หน้าหลัก

ภูเก็ต จัดฝึกอบรม “พนักงานดูแลเรือประจำเรือท่องเที่ยว”

ภูเก็ต จัดฝึกอบรม “พนักงานดูแลเรือประจำเรือท่องเที่ยว” ส่งเสริมให้บุคลากรในธุรกิจมารีน่ามีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ขณะที่เจ้าท่าฯ เผย ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้าสู่ในระดับปกติแล้ว 
วันนี้ (12 มิ.ย.62) ที่ห้องประชุม โบ๊ทพ้อยท์ โรงแรมโบ๊ทลากูน อ.เมือง จ.ภูเก็ตว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “พนักงานดูแลเรือประจำเรือท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย.2562 ที่ทาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และบริษัท โบ๊ทลากูน จำกัด โดยมีนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมนายปรีชา กล่าวว่า การจัดฝึกอบรม “พนักงานดูแลเรือประจำเรือท่องเที่ยว” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่อยู่ในธุรกิจมารีน่า เข้าใจถึงการปฏิบัติงานบนเรือได้อย่างถูกต้อง มีทักษะฝีมือและความชำนาญในการดูแลรักษาเรือท่องเที่ยว ให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเดินเรือ และเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ และการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุขณะอยู่บนเรือนายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต กล่าวว่า มาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย ในส่วนของกรมเจ้าท่าจะเน้นใน 3 ปัจจัยหลัก ปัจจัยแรก คือเรื่องท่าเรือปลอดภัย ปัจจัยที่ 2 เรือปลอดภัย และปัจจัยที่ 3 เรื่องของคนที่ขับขี่เรือหรือว่าผู้ทำการในเรือ ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ทำการในเรือ โดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่ดูแลรักษาเรือ จึงได้มีความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ บริษัท โบ๊ทลากูน จำกัด ในการจัดฝึกอบรมพนักงานดูแลเรือประจำเรือท่องเที่ยว ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาบุคลากร ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการยกระดับมาตรฐานของคนขับขี่เรือได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็จะเน้นในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการเดินเรือทั้งหมด แล้วก็จิตสำนึกในการที่จะทำงาน โดยเฉพาะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรือ และเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรือโดยสาร ความรับผิดชอบ แล้วก็จิตสำนึกเรื่องของมาตรการความปลอดภัยทางน้ำโดยเฉพาะมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเรือ ของกรมเจ้าท่า เรายังคงดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของทางจังหวัด คือมาตรฐานของท่าเรือ 24 ท่าเรือหลักที่เป็นจุดเช็คพอยท์ เราก็ยังดำเนินการในการตรวจเช็คความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้โดยสารที่เข้ามาเทียบท่า และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรือที่จะเข้ามาเทียบท่า เราก็ยังดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด หากพบว่าผู้ประกอบการรายใดยังดำเนินการไม่สอดคล้องกับหลักการที่เราให้ไว้ ก็จะสั่งให้ไปแก้ไข โดยเฉพาะเรือ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้ามรสุม เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะตรวจเรือให้มีมาตรฐานความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ช่วยเหลือ ช่วยชีวิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการที่จะตรวจสอบความพร้อมและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะให้เรือออกจากฝั่ง หากพบว่ายังมีข้อบกพร่อง ไม่ได้มาตรฐาน เราก็จะสั่งให้เรือลำนั้นปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะออกมาให้บริการและรับส่งผู้โดยสารนอกจากนี้นายวิวัธน์ ยังได้กล่าวถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว จากกรณีเกิดเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม ซึ่งจะครบรอบ 1 ปีของการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ในเดือน ก.ค.นี้ ว่า ความเชื่อมั่นเริ่มที่จะกลับมามากพอสมควร มีการสอบถามเข้ามาเรื่อย ๆ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ มีทั้งสถานทูตที่เกี่ยวข้อง สถานทูตแต่ละประเทศก็มีการสอบถามเข้ามาเพื่อที่จะรีเช็คเรื่องความเชื่อมั่น และมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ที่เราวางไว้ ความเชื่อมั่นก็เริ่มกลับมาสู่ในระดับที่เป็นปกติ.