หน้าหลัก

ภูเก็ตประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาล สงกรานต์

ภูเก็ตประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2562 วันที่ 4 ของการรณรงค์ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ประมาทและไม่สวมหมวกนิรภัยเวลา 09.30 น. วันที่ 15 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลาง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายประกอบ. วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยมี นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วันที่ 4 ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ภายใต้ชื่อ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เจ้าหน้าที่ตำรวจ,ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังประจำจุดตรวจจุดสกัดเพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในส่วนของการป้องกันอุบัติเหตุทางทะเล ยังคงคุมเข้ม ในจุด check Point เพื่อดูแลความปลอดภัยของตัวเรืออุปกรณ์ห่วงชูชีพและจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะ ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุพบว่ารถจักรยานยนต์และผู้ขับขี่เมาสุราไม่สวมหมวกนิรภัย มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่สวมนิรภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะ ส่งผลให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ได้รับบาดเจ็บมากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆทางเจ้าหน้าที่จะให้การรักษาอย่างเต็มที่พร้อมทั้งจะมีการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายด้วย ทั้งนี้จังหวัดยังคงสั่งการให้แขวงทางหลวงภูเก็ตดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบในจุดเสี่ยงต่างๆให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดภูเก็ตเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุเพราะสัญญาณไฟดังกล่าวจะทำให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็ว ในการขับขี่รถได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ในการประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในทุกวันทางจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดให้จิตอาสา เดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยอำเภอละ 2 คนเพื่อจะได้นำข้อมูลข่าวสารผลการประชุมไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้ทราบต่อไปนายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานว่า วันที่ 4 ของการรณรงค์ ( 14 เมษายน 2562) พบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ปัจจัยเสี่ยง คือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปฏิบัติตาม กฎจราจร มีความประมาทไม่สวมหมวกนิรภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ สำหรับผลการดำเนินงานของวันที่ 14 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการรณรงค์ เกิดอุบัติเหตุรวม 5 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมือง 1 ครั้ง,อำเภอกระทู้ 3 ครั้ง และอำเภอถลาง 1 ครั้ง พบว่ารถจักรยานยนต์ ยังคงเป็นยานพาหนะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด พฤติกรรมเสี่ยงคือไม่สวมหมวกนิรภัย ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้เปิดจุดตรวจร่วม ซึ่งในพื้นที่จังหวัดจังหวัดภูเก็ต มี 3 อำเภอ จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดทุกอำเภอ รวม 12 จุด ผู้ปฏิบัติหน้าที่รวม 398 คน
ส่วนผลการเรียกตรวจยานพาหนะ ในจุดตรวจทั้ง 3 อำเภอ เรียกตรวจรถจำนวน 8,594 คัน ผลการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎจราจร 10 ข้อหาหลัก จับกุม ไม่สวมหมวกนิรภัย 1,261 ราย ,ไม่มีใบขับขี่ 809 ราย ,ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 218 ราย,เมาสุรา 153 ราย , ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 132 ราย,มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 113 ราย ,ขับรถย้อนศร 92ราย ,ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 78 ราย, แซงในที่คับขัน 57 รายและความเร็วเกินกำหนด 55 ราย และในส่วนของอุบัติเหตุทางทะเล เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุทางทะเล 1 ครั้ง เรือสป๊ดโบ้ทชนกับเรือประมงพื้นบ้าน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้มีจิตอาสาประจำจุด ณ ท่าเรือต่างๆเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยในวันที่ 14 เมษายน 2562 มีเรือเข้า-ออก 1,112 เที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวรวม 29,488 แบ่งเป็น เรือเข้าจำนวน 559 เที่ยว ผู้โดยสาร 14,676 คน และเรือออกจำนวน 553 เที่ยว ผู้โดยสาร 14,812คน พบว่ามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.91 เมื่อเทียบกับวันเดียวกันในปี 2561

นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 จากข้อมูลพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวนมากแต่สิ่งที่น่าสนใจคือพบว่าแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นแต่ในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งทางถนนและทางทะเลที่จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นและใกล้ชิดจึงทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นลดลงเป็นอย่างมากโดยคาดว่าในปี 2563 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นในหลายกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม บิ๊กไบค์ ,กิจกรรมสงกรานต์โนแอล หรือกิจกรรม สืบสานประเพณีไทยอย่างดีงามกับงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” เป็นต้นด้านนายไพฑูรย์ ศิลปวิสุทธิ์ ผู้จัดการอาวุโส บริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาภูเก็ต กล่าวว่าได้เป็นตัวแทนบริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมสรุปผลการป้องกันและรับไปทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นประจำทุกวันทั้งนี้เพื่อจะได้ติดตามช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุ ให้มีความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ในกรณีการเกิดอุบัติเหตุนั้นค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจะต้องเรียกจ่ายจากพ.ร.บ.ของรถก่อน
จากนั้นจึงจะไปใช้สิทธิ์อื่นๆของผู้ประสบภัย อาทิ สิทธิ์ข้าราชการหรือสิทธิ์ 30 บาทรักษาทุกโรค (พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ความคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย (แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่เสียหาย)
สำหรับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (จ่ายโดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด) เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ และรถคันที่เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใน 7 วัน ดังนี้ กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/คน กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร/สูญเสียอวัยวะจ่าย 35,000 บาท/คน) ดังนั้นพ.ร.บ.รถยนต์หรือประกันรถยนต์ภาคบังคับเป็นสิ่งที่รถทุกคันต้องมี เพราะมีความสำคัญของการทำประกันเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้รถถือเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับการดูแลการรักษาพยาบาลในทุกกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ขอบคุณ ภาพและข่าว จาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต