หน้าหลัก

จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษก

จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการรักษาพยาบาลในงาน พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษก

วันนี้ (14 มีนาคม 2562) ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาพยาบาลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายธัญญวัฒน์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลในงานพิธีตักน้ำอภิเษกซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทำแผนการช่วยเหลือด้านการพยาบาลการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินการกำหนดจุดบริการช่วยเหลือด้านการพยาบาล, จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พยาบาลรถพยาบาลอำนวยความสะดวกและดูแลให้การช่วยเหลือด้านการพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 ที่บริเวณวัดไชยวราราม (วัดฉลอง) ซึ่งจะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และในวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ซึ่งจะมีพิธีทำน้ำอภิเษกที่บริเวณวัดพระทอง อำเภอถลาง

ทั้งนี้เพื่อให้พิธีดังกล่าวดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนที่มาร่วมพิธีได้รับการดูแลรักษาด้านพยาบาลหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยในช่วงที่ประกอบพิธีจะได้รับการปฐมพยาบาลโดยทันท่วงที

ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต