หน้าหลัก

ทต.รัษฎา ร่วมกับทหารไทย-ออสเตรเลีย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณชุมชนแหลมตุ๊กแก (ศาลาเอนกประสงค์) เทศบาลตำบลรัษฎาร่วมกับกองทัพเรือออสเตรเลีย สถานกงสุลออสเตรเลียประจำจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day ครั้งที่ 11 ในครั้งนี้มีกิจกรรมการแบ่งกลุ่ม ร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาด ในบริเวณชุมชนแหลมตุ๊กแกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมตุ๊กแก โดยมีนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานกล่าวต้อนรับทหารเรือออสเตรเลีย พร้อมด้วยนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา หัวหน้าส่วนราชการ อาสาพัฒนาชุมชน กำลังพลทหาร จำนวน 30 นาย จากกองทัพภาคที่ 4 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เรือรบหลวงแคนเบอร์รา (HMAS Canberra) ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เดินทางถึงอ่าวป่าตองในเช้าวันนี้เรือรบหลวงแคนเบอร์ราเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับกองทัพเรือออสเตรเลีย มีขนาดความยาว 230 เมตร และมีน้ำหนัก 27,000 ตันเรือลำนี้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างกว้างขวาง โดยภายในมีศูนย์บริการทางการแพทย์ พร้อมห้องผ่าตัดจำนวน 2 ห้อง และมีเภสัชกรจ่ายยาเรือสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้ 18 ลำ พร้อมทั้งยานพาหนะ และอุปกรณ์อื่นๆเรือรบหลวงออสเตรเลียเยือนจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับเรือรบหลวงนิวคาสเซิล (HMAS Newcastle) ภายใต้โครงการกระชับความสัมพันธ์ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Endeavour 2019)

ทางด้านทหารของไทย เป็นทหารจากกองทัพภาคที่ 4 โดยมี  โดยมี พ.ท.สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม ผบ.ร.25 พัน.3  เป็นหัวหน้า ซึ่งเป็นหน่วยทหารที่มาอยู่ที่ศูนย์อำนวยการร่วมจิตอาสาแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ ของเทศบาลตำบลรัษฎา ที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจแจกจ่ายน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภค ในตำบลรัษฎา และในวันนี้ ได้นำกำลังพล ไปให้การต้อนรับทหารออสเตรเลีย และร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา ในวันนี้