หน้าหลัก

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง 4-7  พฤษภาคม 2562

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ดาวน์โหลดไฟล์

king-coronation.pdf (5 downloads)