หน้าหลัก

“มันเพื่อพี่ มันนี่เพื่อน้อง” กับ ตูน BODYSLAM LIVE IN PKRU 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตแถลงข่าวคอนเสิร์ต “มันเพื่อพี่ มันนี่เพื่อน้อง” กับ ตูน BODYSLAM LIVE IN PKRU 2019

เวลา 15.00 น.วันนี้ (5 ส.ค.62) ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพร้อมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดแถลงข่าวประกาศความพร้อมจัดคอนเสิร์ต “มันส์เพื่อพี่ มันนี่เพื่อน้อง : Bodyslam Live In pkru 2019 ” วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ศูนย์ประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีศักยภาพมีความพร้อม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ในการพัฒนายกระดับบุคลากรของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ปัจจุบัน มีนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับ อุดมศึกษา กว่า 12,000.คน การจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ เพื่อ หารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบของเยาวชน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านดนตรี และ สร้างความสัมพันธ์ของชาวภูเก็ตให้เห็นถึงโครงการดีๆที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนเพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้บุคคลภายนอกและเยาวชนได้รู้จักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

โดยคอนเสิร์ตดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ศูนย์ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นอกจากพบกับวง Bodyslam แล้วยังมีลูกหลานชาวภูเก็ต วง Number Nine/ Hells Kitchen และ No Nameโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมสัมผัสความสนุกสานกับความมันส์ และชมความสามารถของเยาวชน ลูกหลานชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงในกลุ่มอันดามัน กับคอนเสิร์ต มันส์เพื่อพี่ มันนี่เพื่อน้อง Bodyslam Live in pkru 2019 วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 บัตรราคา 1,000 บาทและ 2,500 บาท ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทรศัพท์ 08 5570 6819 …..

ขอบคุณ ภาพและข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต