หน้าหลัก

คอนเสิร์ตการกุศล “หลอมดวงใจ ๑๒๒ ปี ภูเก็ตวิทยาลัย”

คอนเสิร์ตการกุศล “หลอมดวงใจ ๑๒๒ ปี ภูเก็ตวิทยาลัย” 
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน…รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปปรับปรุง ซ่อมแซมหอประชุมหลวงพ่อเพราและจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยในงานพบกับศิลปิน “นนท์ ธนนท์” The Voice , “ป๊อป ปองกุล” โดยงานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เวลา 18.00 น. 
สามารถจองซื้อบัตรออนไลน์ได้แล้วที่ https://sportiq.page.link/pkw122

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Fanpage สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
076-212075 ,081-9704593 , 081-9863297 , 081-5378542