หน้าหลัก

อาบน้ำแร่ แลระนอง 2562

จังหวัดระนองและเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ขอเชิญเที่ยวงาน อาบน้ำแร่แลระนอง 27 มีนาคม -4 เมษายน 2562 ณ.ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง กับหลากหลายกิจกรรมในงานที่พร้อมสรรพ ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเที่ยวงานได้ประทับใจ เพื่อส่งเสริมเมืองระนอง ให้ก้าวสู่ธุรกิจท่องเที่ยวด้านสุขภาพ ชั้นนำของเอเชีย นอกจากส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวแล้วยังอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของระนองและเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอีกด้วย