หน้าหลัก

“ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา เทศบาลเมืองตะกั่วป่า และชุมชนตลาดใหญ่ ขอเชิญร่วมโครงการถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดพังงา “ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า” ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณถนนศรีตะกั่วป่า และถนนอุดมธารา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังง