หน้าหลัก

ข่าวเด่น

ผลคะแนนเลือกตั้ง สส.2562 จ.ภูเก็ต เขต 1 และเขต 2 (อย่างไม่เป็นทางการ)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต เผย คะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดภูเก็ต มีผู้มาใช้สิทธิรวมร้อยละ 71.70 นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตของจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้นับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแล้ว พบว่าจังหวัดภูเก็ตทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 294,233 คน มีผู้มาใช้สิทธิรวม 210,966 คน คิดเป็นร้อยละ 71.70 ของผู้มีสิทธิทั้งหมด โดยลงคะแนนเป็นบัตรดี 199,611 คะแนน บัตรเสีย 8,231 คะแนน และไม่ประสงค์ลงคะแนนอ่านรายเอียด