หน้าหลัก

ข่าวเด่นรอบเกาะภูเก็ต

ข่าวจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการต่างๆภายในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งบันทึกภาพและเขียนข่าวโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต


พสกนิกรจังหวัดภูเก็ตร่วมแสดงความจงรักภักดีร่วมรับชมมหรสพสมโภชงานมหามงคลฯ

พสกนิกรจังหวัดภูเก็ตร่วมแสดงความจงรักภักดีร่วมรับชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตวันที่ 22 พ.ค.62 เวลา 18.15 น.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำ ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมในกิจกรรม มหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยผู้เข้าร่วมพิธี ทั้งหมดของจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดทาง สถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อร่วมเปิดงาน มหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันทั่วประเทศในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเป็นตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วนเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ความว่า  “ข้าพระพุทธเจ้าอ่านรายเอียด

พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท๊อป

พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท๊อปสู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้นนายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือOTOPควบคู่ไปกับการตลาด รวมทั้งจัดตั้งเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัด โดยภาคีเครือข่ายองค์ความรู้อันประกอบไปด้วย สถาบันการศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน เครือข่ายผู้ผลิตชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านภายในจังหวัด เพื่อผลึกกำลังในการพัฒนาความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องงการของตลาด ซึ่งทางภาครัฐพร้อมสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่และแหล่งเงินทุน ตลอดจนถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและด้านการตลาดเพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ   นายกิติพล กล่าวต่อไปว่า สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ ทางงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ฯOTOPที่ลงทะเบียนไว้ในปีพ.ศ.2557-2561ที่อยู่ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาซึ่งต้องไม่ซ้ำกับโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561และไม่ซ้ำกับกับโครงการอื่นๆในปี พ.ศ.2562เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสามารถยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้ สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการนำผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารมาเป็นผลิตภัณฑ์นำร่องในการพัฒนาโดยมีการตั้งเป้าในการพัฒนาจำนวน80ผลิตภัณฑ์โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองจำนวน40ผลิตภัณฑ์ อำเภอถลางจำนวน25ผลิตภัณฑ์ และอำเภอกะทู้จำนวน15 ผลิตภัณฑ์ โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตได้มีการนำผลิตภัณฑ์เด่นของทั้ง3อำเภอมาประชาสัมพันธ์จำนวน8ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการนำร่องให้เห็นถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่สามารถพัฒนาได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตามโครงการที่ตั้งไว้โดยการนำผลิตภัณฑ์ของอำเภอเมืองจำนวน4ผลิตภัณฑ์อ่านรายเอียด

ภาคเอกชนภูเก็ต สร้างความเชื่อมั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล

ผู้ประกอบการภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม สร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อภาพลักษณ์ ตอกย้ำความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นายนิกร ปภากิจยศพัฒน์ พร้อมด้วยนางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิกรมารีน กรุ๊ป นำสื่อมวลชนภูเก็ตร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลพร้อม เปิดตัว “ปาปะกัง” เรือคาตามารันลำใหม่ของ P Yacht Alliance By Nikorn Marine โดยออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองสู่ทะเลอันดามัน ชมอ่านรายเอียด

พุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ต พร้อมใจเข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียน ‘วันวิสาขบูชา’

พุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ต พร้อมใจเข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียน ‘วันวิสาขบูชา’ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว   วันนี้ (18 พ.ค. 62) ที่ อุโบสถวัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, นักเรียน และพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ต เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ฟังธรรมเทศนา เพื่อนำแนวทางธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดวิชิตสังฆาราม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันวิสาขบูชาอ่านรายเอียด

พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 17 พ.ค. 62 ที่โรงแรมเดอะพาโก้ จ. ภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการดำเนินการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และผู้ผลิตสินค้าโอทอป เข้าร่วม นายกิติพล กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้กำหนดยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการผลิต การส่งเสริมช่องทางการพัฒนาการจำหน่ายสินค้า ประกอบกับแนวนโยบายทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต้องการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงและในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัด โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอ่านรายเอียด

ตรวจสอบการดำเนินโครงการนำระบบสายเคเบิ้ลลงดินบริเวณถนนพังงา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการนำระบบสายเคเบิ้ลลงดินบริเวณถนนพังงาวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต,นางบุษยา ใจเปี่ยมประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตตัวแทนเทศบาลนครภูเก็ตตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตและผู้รับเหมา ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณถนนพังงาและถนนรัษฎาเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าและระบบเคเบิ้ลลงใต้ดิน เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน ในประเด็นความเดือดร้อน จากความล่าช้าของการดำเนินโครงการดังกล่าวส่งผลให้ถนน ขรุขระ ไม่เรียบทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากนายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การดำเนินโดรงการนำสายไฟฟ้าลงดิน ได้รับงบประมาณปี 2560 เป็นงบเพิ่มเติม ของกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำนวน 166อ่านรายเอียด

เรือนจำภูเก็ตปล่อยตัวผู้ต้องกักขัง รับพระราชทานอภัยโทษ 216ราย.

วันที่ 15 พ.ค.62 ที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจสอบผู้จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายสุนทร เดชรักษา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต , หัวหน้าส่วนราชการ ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ต้องกักขัง จำนวน 216รายได้รับการปล่อยตัวในวันนี้นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอ่านรายเอียด

พสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ต รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ต รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พสกนิกรอ่านรายเอียด