หน้าหลัก

ข่าวในแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดภูเก็ต

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดภูเก็ตประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน ณ วัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตอ่านรายเอียด

ทต.รัษฎา ฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยรับเหตุการณ์ไฟไหม้อาคาร

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย (ฝึกซ้อมแผนอาคารและดับเพลิงขั้นต้น) เพื่อรองรับเหตุการณ์ไฟไหม้สำนักงานและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลรัษฎา เข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ การฝึกซ้อมสาธารณภัย (ฝึกซ้อมแผนอาคารและดับเพลิงขั้นต้น)ได้จำลองสถานการณ์เกิดเหตุแผ่นดินไหวใกล้พื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและอาจส่งผลกระทบโดยตรงแจ้งให้เตรียมเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่อพยพทันที ภายในอาคารเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชั้นที่ ๒ มีผู้บาดเจ็บและผู้ติดค้างในอาคารและได้ทำการอพยพออกจากอาคารไปยังจุดรวมพล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ไฟไหม้ในสำนักงานที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานข้างเคียง ได้แก่อ่านรายเอียด

พิธีปิดค่ายพุทธบุตร – ธรรมะธิดา สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) เทศบาลตำบลรัษฎาร่วมกับโรงเรียนเกาะสิเหร่ และโรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” กำหนดจัดพิธีปิดค่ายพุทธบุตร – ธรรมะธิดา สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา เพื่อร่วมทำความดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข อีกทั้งเป็นการจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้รู้จักบทบาทสิทธิหน้าที่ ภาวะผู้นำ และการพัฒนาทักษะการสื่อสารของตนเองได้ โดยมีนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอ่านรายเอียด

ทต.ศรีสุนทร ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ

  วันที่ 6 มิถุนายน 2562  นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และจิตอาสาตำบลศรีสนุทรได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตำบลศรีสุนทรและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ดินได้รู้จักหญ้าแฝกและเข้าใจวิธีการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดิน น้ำ และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ณ ขุมน้ำประปาบางมะรวน หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตขอบคุณ ภาพและข่าวอ่านรายเอียด

อบจ.ภูเก็ตจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดภูเก็ตปี 2562

วันที่ 5 มิ.ย. 62  ที่ห้องประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดภูเก็ต ปี 2562 โดยมีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนักเรียนเข้าร่วมนายวัชรินทร์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่องค์การสหประชาชาติ ได้มีมติกําหนดให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ ระหว่างชาติทั่วโลกด้านสิ่งแวดล้อมอ่านรายเอียด

ป่าตอง ร่วมประชุมลงนามเบื้องต้นกฎบัตรไมซ์เพื่อพัฒนาป่าตอง

เทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมการผังเมืองไทย ร่วมประชุมลงนามเบื้องต้นกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง เพื่อพัฒนาป่าตองสู่ศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ที่ยั่งยืนวันนี้ (28 พฤษภาคม 2562) ณ ห้องประชุมโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา ป่าตอง เทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมการผังเมืองไทย ร่วมประชุมลงนามเบื้องต้นกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง เพื่อพัฒนาป่าตองสู่ศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ที่ยั่งยืนโอกาสนี้นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามกว่า 350 คน กิจกรรมมีการบรรยายแนะนําความหมายและความสําคัญกฏบัตรไมซ์เมืองป่าตอง, การปาฐกถาพิเศษอ่านรายเอียด

ทต.รัษฎา จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณบ้านเกาะสิเหร่ (ซอยโรงโฟม) หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา เทศบาลตำบลรัษฎาโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมซ่อมแซมป่าชายเลนในพื้นที่เดิมที่มีการปลูก ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ มีพันธุ์กล้าไม้ที่ใช้ในกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 1,200 ต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณ ภาพและข่าว งานประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา