หน้าหลัก

การเดินทาง

แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ  เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด  มรกตอันดามัน   สวรรค์เกาะพีพี

 กระบี่

กระบี่ เมืองชายทะเลในฝันงดงามด้วยหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวย ถ้ำโตรกชะโงกผา และหมู่เกาะน้อยใหญ่ กว่า ๑๓๐ เกาะ รวมกันเป็นมนต์เสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน

กระบี่ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๘๑๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๔,๗๐๘ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ภูเขา ที่ดอน ที่ราบ หมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า ๑๓๐ เกาะ อุดมไปด้วยป่าชายเลน  ตัวเมืองกระบี่มีแม่น้ำยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามันที่ตำบลปากน้ำ นอกจากนี้ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ คือ เทือกเขาพนมเบญจา จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานได้ว่าบริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบี่ว่าอาจมาจากความหมายที่แปลว่าดาบ เนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการขุดพบมีดดาบโบราณก่อนที่จะสร้างเมือง

อาณาเขต

ทิศเหนือ           ติดต่อกับจังหวัดพังงาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้                ติดต่อกับจังหวัดตรังและทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับจังหวัดพังงาและทะเลอันดามัน
จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อำเภอ คือ อำเภอเมืองกระบี่, อำเภออ่าวลึก, อำเภอปลายพระยา, อำเภอเขาพนม, อำเภอคลองท่อม, อำเภอเกาะลันตา, อำเภอลำทับ, อำเภอเหนือคลอง

การเดินทาง

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ ๒ เส้นทาง คือ

๑. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔   ผ่าน จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-ระนอง-พังงา-กระบี่ รวมระยะทาง ๙๔๖ กิโลเมตร
๒. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔  ถึงจังหวัดชุมพร  จากจังหวัดชุมพรใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าอำเภอเวียงสระ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๕ ถึงอำเภออ่าวลึก แล้ววกเข้าทางหลวงหมายเลข ๔ อีกครั้งหนึ่ง ถึงจังหวัดกระบี่ รวมระยะทาง ๘๑๔ กิโลเมตร

ส่วนการเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตไปจังหวัดกระบี่ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒ และหมายเลข ๔ ระยะทาง ๑๗๖ กิโลเมตร

          รถโดยสารประจำทาง มีรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ( ถนนบรมราชชนนี) ไปจังหวัดกระบี่ทุกวัน ใช้เวลาการเดินทาง ๑๒ ชั่วโมง ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๒๒ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร ๑๔๙๐, ๐ ๒๔๒๒ ๔๔๔๔ www.transport.co.th หรือจองตั๋วผ่านไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. ๐ ๒๒๖๒ ๓๔๕๖   และบริษัทเดินรถเอกชนบริษัท ลิกไนท์ จำกัด โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๕๑-๓

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต มีรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดกระบี่ทุกวัน รถออกทุก ๑ ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทาง ๓ ชั่วโมง  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๙๗๗

          รถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) สามารถไปลงได้ที่สถานีรถไฟจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีรถไฟจังหวัดตรัง หรือสถานีรถไฟทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นไปต่อรถโดยสารประจำทางหรือรถแท็กซี่รับจ้างไปจังหวัดกระบี่ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔ หรือ www.railway.co.th

เครื่องบิน  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด,  สายการบินแอร์เอเชีย, สายการบินบางกอกแอร์เวย์ มีบริการเครื่องบินโดยสาร กรุงเทพฯ-กระบี่ ทุกวัน และสายการบินนกแอร์ มีบริการเครื่องบินโดยสาร กรุงเทพฯ-เกาะพีพี ทุกวัน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ท่าอากาศยานเมืองกระบี่ ๐ ๗๕๖๓ ๖๕๔๑-๒ โทรสาร. ๐ ๗๕๖๓  ๖๕๔๙ หรือ www.krabiairport.org

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๑๑๑๑, ๐ ๒๒๘๘ ๗๐๐๐  หรือ www.thaiairways.com ท่าอากาศยานกระบี่ โทร. ๐ ๗๕๗๐ ๑๕๙๑-๓ โทรสาร ๐ ๗๕๗๐ ๑๕๙๔

-สายการบินแอร์เอเชีย โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙ หรือ www.airasia.com
-บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด โทร. ๑๗๗๑, ๐ ๒๒๗๐ ๖๖๙๙ หรือ www.bangkokair.com  ท่าอากศยานกระบี่ โทร. ๐ ๗๕๗๐ ๑๖๐๘-๙ โทรสาร. ๐ ๗๕๗๐ ๑๖๐๗
-สายการบินนกแอร์ โทร. ๑๓๑๘, ๐ ๒๙๐๐ ๙๙๕๕ หรือ www.nokair.com

ภายในท่ากาศยานฯ มีบริการรถบัสจากสนามบินวิ่งเข้าเมืองและสถานที่ท่องเที่ยว โดยค่าบริการจากสนามบิน-เมืองกระบี่ คนละ ๙๐ บาท และจากสนามบิน-อ่าวนาง คนละ ๑๕๐ บาท ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่บริษัท พิเชษฐ์ ขนส่ง จำกัด โทร. ๐๘ ๕๘๘๙ ๒๖๖๔

การเดินทางภายในจังหวัดกระบี่

 

ภายในตัวเมืองกระบี่ มีรถโดยสารประจำทางวิ่งบริการไปยังสถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  เช่น บ้านห้วยโต้ บ้านหนองทะเล บ้านเขาทอง หาดนพรัตน์ธารา สุสานหอย อ่าวนาง บ้านคลองม่วง บ้านในสระ อำเภอเขาพนม อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม บ้านบ่อม่วง บ้านหัวหิน บ้านคลองพน อำเภอลำทับ อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา  ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ สามารถใช้บริการรถแท็กซี่ หรือเช่ารถจากบริษัทนำเที่ยวต่าง ๆ ในตัวเมืองกระบี่  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สหกรณ์รถยนต์โดยสารกระบี่ จำกัด โทร. ๐ ๗๕๖๐ ๐๔๗๑, ๐๘ ๓๖๓๗ ๑๑๑๕, ๐๘ ๓๖๓๗ ๑๑๑๕  เกาะลันตา โทร. ๐ ๗๕๖๘ ๔๓๕๑, ๐๘ ๗๒๗๒ ๘๔๔๘, ๐๘ ๓๖๔๑ ๗๑๙๓  และมีรถสองแถวสีแดง วิ่งบริการรอบตัวเมือง ราคา ๑๕ – ๓๐ บาท

ระยะทางระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอต่าง ๆ ดังนี้
อำเภอเหนือคลอง           ๑๗    กิโลเมตร
อำเภอเขาพนม               ๓๙    กิโลเมตร
อำเภอคลองท่อม            ๔๒    กิโลเมตร
อำเภอปลายพระยา          ๖๖    กิโลเมตร
อำเภออ่าวลึก                 ๔๙    กิโลเมตร
อำเภอลำทับ                  ๖๗    กิโลเมตร
อำเภอเกาะลันตา             ๘๖    กิโลเมตร
ระยะทางจากตัวเมืองกระบี่ไปยังจังหวัดใกล้เคียง

พังงา                       ๘๖      กิโลเมตร
ตรัง                         ๑๓๑    กิโลเมตร
ภูเก็ต                       ๑๗๖    กิโลเมตร
พัทลุง                      ๑๙๓    กิโลเมตร
สุราษฎร์ธานี               ๑๕๐    กิโลเมตร
นครศรีธรรมราช         ๒๓๓    กิโลเมตร
สตูล                       ๒๗๖    กิโลเมตร