หน้าหลัก

การเดินทาง

การเดินทางจากอำเภอเมืองพังงาไปยังอำเภอต่าง ๆ

อำเภอคุระบุรี                       ๑๑๕    กิโลเมตร
อำเภอตะกั่วป่า                      ๖๙     กิโลเมตร
อำเภอกะปง                         ๔๕     กิโลเมตร
อำเภอท้ายเหมือง                 ๔๐     กิโลเมตร
อำเภอตะกั่วทุ่ง                      ๑๒     กิโลเมตร
อำเภอเกาะยาว                     ๒๕     กิโลเมตร
อำเภอทับปุด                        ๒๓     กิโลเมตร

การเดินทางจากจังหวัดพังงาไปยังจังหวัดใกล้เคียง

กระบี่                                ๘๖     กิโลเมตร
ภูเก็ต                                 ๘๗   กิโลเมตร
สุราษฏร์ธานี                       ๑๙๖   กิโลเมตร
ระนอง                             ๒๒๖    กิโลเมตร

 การเดินทาง  สามารถใช้เส้นทางในการเดินทางได้หลายเส้นทาง ดังนี้

รถยนต์   จากกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้สองเส้นทาง ได้แก่
เส้นทางแรก ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๕ (สายธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ที่จังหวัดเพชรบุรี ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง จากนั้นจึงเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดพังงา รวมระยะทาง  ๗๘๘ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง ๑๒ ชั่วโมง

เส้นทางที่สอง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๕ (สายธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ที่จังหวัดเพชรบุรี ไปจนถึงแยกปฐมพร จังหวัดชุมพร และให้ตรงไปใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ผ่านอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๔๐๑  จนถึงอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕ ผ่านอำเภอทับปุดเข้าสู่ตัวเมืองพังงา

รถโดยสารประจำทาง  ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สถานีขนส่งสายใต้) ถนนบรมราชชนนี ใช้เวลาเดินทาง ๑๐ ชั่วโมง สอบถามข้อมูล
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. ๑๔๙๐, ๐ ๒๔๒๒ ๔๔๔๔, ๐ ๒๘๗๒ ๑๗๗๗  www.transport.co.th
บริษัท ลิกไนท์ทัวร์  โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๕๑-๒ สถานีพังงา ถนนเพชรเกษม โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๓๐๐, ๐ ๗๖๔๑ ๒๐๑๔
รถไฟ  ไม่มีบริการรถไฟจากกรุงเทพมหานครไปพังงาโดยตรง แต่สามารถลงที่สถานีรถไฟพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นโดยสารรถประจำทางเข้าจังหวัดพังงา ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง  สอบถามข้อมูล การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๑๖๙๐ www.railway.co.th
เครื่องบิน ไม่มีเที่ยวบินตรงไปจังหวัดพังงา แต่สามารถเลือกเส้นทางบินมาลงที่ภูเก็ตหรือกระบี่ จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดพังงา สอบถามข้อมูล

ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

– บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๑๑๑๑  www.thaiairways.com
– บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด โทร. ๑๗๗๑, ๐ ๒๒๗๐ ๖๖๙๙ www.bangkokair.comฅ
– บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด โทร ๑๑๘๑, ๐ ๒๑๑๘ ๘๘๘๘  www.thaismileair.com

ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง

– บริษัท แอร์เอเชีย จำกัด โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙ www.airasia.com
– สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. ๑๓๑๘, ๐ ๒๖๒๗  ๒๐๐๐, ๐ ๒๙๐๐ ๙๙๕๕ www.nokair.co.th
-สายการบินไทยแอร์เอเซีย โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙ airasia.com
-สายการบินไทยไลออนแอร์ โทร. ๐ ๒๕๒๙ ๙๙๙๙ lionairthai.com

การเดินทางจากพังงาไปจังหวัดใกล้เคียง

จากจังหวัดพังงามีรถโดยสารไปยังจังหวัดต่าง ๆ คือ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พัทลุง หาดใหญ่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สุไหงโก-ลก อำเภอบ้านตาขุน  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจากตลาดในอำเภอเมืองมีรถประจำทางไปท่าเรือท่าด่านศุลกากร ที่สามารถเช่าเรือไปอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้ด้วย