หน้าหลัก

การเดินทาง

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

ภูเก็ต มีหลักฐานการกล่าวถึงดินแดนเมื่อปี พ.ศ. ๗๐๐ หรือ คริสต์ศตวรรษที่ ๒ ในบันทึกของนักเดินเรือ ชื่อ คลอดิอุส ปโตเลมี ได้เรียกดินแดนในส่วนนี้ว่า “แหลมตะโกลา” และมีปรากฎหลักฐานอีกครั้งจากบันทึกและแผนที่การเดินเรือผ่านแหลมมลายูมาเอเชียตะวันออกของชาติยุโรป เรียกดินแดนนี้ว่า “จังซีลอน” นอกจากนี้มีหลักฐานเกี่ยวกับการเรียกขานของชาวทมิฬเรียกว่า “มณิคราม” หมายถึง เมืองแก้ว ซึ่งมีความหมายตรงกับชื่อ ภูเก็จ

จากประวัติศาสตร์ไทย ภูเก็ตเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรตามพรลิงค์ อาณาจักรศรีวิชัย สืบมาจนถึงสมัยอาณาจักรศิริธรรมนคร เรียกเกาะภูเก็ตว่า “เมืองตะกั่วถลาง” เป็นเมืองที่ ๑๑ จาก ๑๒ เมืองนักษัตร โดยใช้ตราเป็นรูปสุนัข จนถึงสมัยสุโขทัย เมืองถลางไปขึ้นกับเมืองตะกั่วป่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวฮอลันดา  ได้สร้างสถานที่เก็บสินค้าเพื่อรับซื้อแร่ดีบุกจากเมืองภูเก็ต ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รวบรวมหัวเมืองชายทะเลตะวันตกตั้งเป็น มณฑลภูเก็จ และเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๗๖ ได้ยกเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาลเปลี่ยนมาเป็น จังหวัดภูเก็ต จนถึงปัจจุบัน

ภูเก็ต เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งท้องทะเลอันดามัน เนื่องจากความสวยงามของหมู่เกาะต่าง ๆ หาดทรายสีขาว น้ำทะเลสีฟ้าใส พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่รองรับนักท่องเที่ยว จึงเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน

การเดินทาง

รถยนต์  จากกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้ ๒ เส้นทาง

  • ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๕ (สายธนบุรี-ปากท่อ) จนถึงสามแยกวังมะนาวเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนถึงสี่แยกเข้าตัวเมืองชุมพร (สี่แยกปฐมพร) ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๑ ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยา เข้าเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านทางเข้าท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ถึงสี่แยกหลักกิโลเมตรที่ ๑๘ เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ผ่านที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ถึงสามแยก เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๑๕ ผ่านที่ว่าการอำเภอทับปุด ๑ กิโลเมตร จนถึงสามแยกเข้าตัวเมือง จังหวัดพังงา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๔ จนถึงบ้านโคกกลอย จังหวัดพังงา เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ เข้าสู่จังหวัดภูเก็ต รวมระยะทางทั้งสิ้น ๘๖๒ กิโลเมตร
  • ใช้เส้นทางตามข้อ ๑ จนถึงสี่แยกตัวเมืองชุมพร (สี่แยกปฐมพร) แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ผ่านอำเภอกระบุรี อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ถึงอำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต รวมระยะทาง ๘๙๐ กิโลเมตร เป็นเส้นทางคดเคี้ยวตามเขา

รถโดยสารประจำทาง  ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สถานีขนส่งสายใต้) ถนนบรมราชชนนี สอบถามข้อมูล

บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. ๑๔๙๐, ๐ ๒๔๒๒ ๔๔๔๔, ๐ ๒๘๗๒ ๑๗๗๗  www.transport.co.th    บริษัท ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ โทร. ๐ ๒๘๘๕ ๘๖๙๒-๔, ๐ ๗๖๒๑ ๓๖๑๕, ๐ ๗๖๒๑ ๔๓๓๕

บริษัท ภูเก็ตท่องเที่ยว โทร. ๐ ๒๘๘๕ ๙๐๒๕-๖, ๐ ๗๖๒๒ ๒๑๐๗-๙

บริษัท บัส เอ็กซ์เพรส โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๐๑-๓, ๐ ๗๖๒๒ ๑๗๓๖

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ ๒ โทร. ๐ ๗๖๓๗ ๓๑๙๓

          รถไฟ ไม่มีบริการรถไฟจากกรุงเทพมหานครไปภูเก็ตโดยตรง แต่สามารถลงที่สถานีรถไฟพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นโดยสารรถประจำทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ใช้เวลา ๔ ชั่วโมง  สอบถามข้อมูล การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๑๖๙๐ www.railway.co.th

เครื่องบิน   ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง เส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ต สอบถามข้อมูล

  • สายการบินนกแอร์ โทร. ๑๓๑๘, ๐ ๒๖๒๗ ๒๐๐๐ สำนักงานภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๓๕ ๐ ๗๖๓๕ ๑๔๖๕ nokair.com
  • สายการบินไทยแอร์เอเซีย โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙ airasia.com
  • สายการบินไทยไลออนแอร์ โทร. ๐ ๒๕๒๙ ๙๙๙๙ lionairthai.com

ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ต สอบถามข้อมูล

–  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๑๑๑๑ สำนักงานภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๑๙๕, ๐ ๗๖๒๑ ๒๔๙๙, ๐ ๗๖๒๑ ๒๙๔๖, ๐ ๗๖๒๑ ๖๖๗๘, ๐ ๗๖๓๖ ๐๔๐๐ www.thaiairways.com

–  บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด โทร. ๑๗๗๑, ๐ ๒๒๗๐ ๖๖๙๙ สำนักงานภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๒๐ ๕๔๐๐-๒ www.bangkokair.com

–  บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด โทร ๑๑๘๑, ๐ ๒๑๑๘ ๘๘๘๘  www.thaismileair.com

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โทร ๐ ๗๖๓๒ ๗๒๓๐-๗

การเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

รถประจำทางแอร์พอร์ตบัส เข้าตัวเมืองภูเก็ต ตั้งแต่เวลา  ๐๖.๐๐-๑๘.๓๐ น. ราคา ๑๐๐ บาท  โทร. ๐๘ ๖๔๗๐ ๖๖๗๕ www.airportbusphuket.com และ

รถประจำทางแอร์พอร์ตบัส เอ็กซ์เพลส ไปหาดป่าตอง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๕-๒๐.๔๕ น. ราคา ๑๒๐ บาท โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๘๒๙๑ www.phuketairportbusexpress.com

นอกจากนี้ ยังมีบริการรถแท็กซี่ (ค่าบริการตามระยะทาง) และรถตู้ปรับอากาศ ไปยังสถานที่ต่างๆ สอบถามข้อมูล ท่าอากาศยานภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๗๒๓๑, ๐๘ ๒๔๒๑ ๑๖๔๔

         

การเดินทางภายในจังหวัดภูเก็ต

รถโพถ้อง (รถสองแถว) โดยอบจ.ภูเก็ต ให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าโดยสาร ๑๐ บาทตลอดสาย นักเรียน นักศึกษาฟรี ให้บริการ ๓ เส้นทางดังนี้

          เส้นทางที่ ๑ บิ๊กซี–โลตัส–รพ.วชิระ–แยกสตรี–แยกอำเภอ–แยกไทยหัว–แยกจุ้ยตุ่ย–ซอยภูธร–วงเวียนน้ำพุ –บขส.–วงเวียนหอนาฬิกา–แยกบางเหนียว–สะพานหิน–รร.เฉลิมพระเกียรติ–วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เส้นทางที่ ๒ ซุปเปอร์ชีป–แยกราชภัฏ–ภูเก็ตวิทยาลัย–แยกอำเภอ–แยกสตรี–ศาลากลาง–บขส.–เอ็กโป–ตลาดเกษตร–แยกบางเหนียว–รร.เทศบาลเมือง–แหลมชั่น–เทศบาลวิชิต–ตลาดสี่มุมเมือง

เส้นทางที่ ๓ วงเวียนสะพานหิน–สะพานคลองบางใหญ่–รร.เฉลิมพระเกียรติ–สนง.ขนส่งภูเก็ต–รร.เทศบาลเมืองภูเก็ต–วงเวียนสุริยเดช–รร.พุทธมงคลนิมิตร–รร.สตรีภูเก็ต–ไปรษณีย์–สถานีขนส่ง–รพ.อบจ.ภูเก็ต–ท่าเทียบเรือ–การเคหะ–แหลมตุ๊กแก

          รถตุ๊กตุ๊ก (สีเหลืองแดง) ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารเฉพาะในเขตเมืองภูเก็ต ค่าโดยสาร 30 บาท/คน

 

การเดินทางจากภูเก็ตไปจังหวัดใกล้เคียง

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ ๒ ถนนพังงา มีบริการรถโดยสารธรรมดา ไปจังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ตะกั่วป่า ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง สตูล สุไหงโก-ลก เบตง หาดใหญ่ เกาะสมุย และเกาะพะงัน สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๗๖๓๗ ๓๑๙๓

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ

อำเภอกะทู้                          ๘    กิโลเมตร
อำเภอถลาง                         ๒๐  กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดภูเก็ตไปยังจังหวัดใกล้เคียง

กระบี่                                ๑๗๖  กิโลเมตร
พังงา                                 ๘๗    กิโลเมตร
สุราษฎร์ธานี                        ๒๘๗  กิโลเมตร