หน้าหลัก

การเดินทาง

เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา
เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา                ตรัง ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นเมืองแรกที่มีต้นยางพารา โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี นำพันธุ์มาจากมาเลเซียมาปลูกเป็นแห่งแรกของภาคใต้    เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ และถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ตรังมีแม่น้ำสำคัญ คือ  แม่น้ำตรัง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหลวง และแม่น้ำปะเหลียน ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด

                ตรัง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีฝั่งทะเลยาวทางด้านตะวันตก ประมาณ ๑๑๙ กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะในทะเลอันดามันที่อยู่ในการปกครองกว่า ๔๖ เกาะ ภายในพื้นที่อำเภอกันตัง ๑๒ เกาะ อำเภอปะเหลียน ๑๓ เกาะ และอำเภอสิเกา ๒๑ เกาะ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว คือระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนพฤษภาคมของปี

                ตรัง มีพื้นที่รวม ๔,๙๔๑ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันตัง อำเภอห้วยยอด อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา อำเภอวังวิเศษ อำเภอนาโยง อำเภอรัษฎา และอำเภอหาดสำราญ 

อาณาเขต

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่
ทิศใต้                      ติดต่อกับจังหวัดสตูลและทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันออก          ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก            ติดต่อกับจังหวัดกระบี่และทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

 

การเดินทาง

                รถยนต์

๑. ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔ กรุงเทพฯ-ชุมพร จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข ๔๑ ผ่านสุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง-ห้วยยอด-ตรัง ระยะทาง ๘๒๘ กิโลเมตร
๒. ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔ กรุงเทพฯ-ชุมพร จากนั้นผ่านแยกเข้าระนอง-พังงา-กระบี่-ตรัง ระยะทาง ๑,๐๒๐ กิโลเมตร

                รถโดยสารประจำทาง  จากสถานีขนส่งสายใต้  ตลิ่งชัน ถนนบรมราชชนนี มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ กรุงเทพฯ – ตรัง บริการทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๒๒ และบริษัทเดินรถเอกชน คือ บริษัท ทรัพย์ไพศาลทัวร์ โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๐๔๐-๑ บริษัทศรีสุเทพทัวร์ โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๖๖-๘ หรือ บริษัท ขนส่ง จังหวัดตรัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๔๕๐๔  www.transport.co.th

                รถไฟ  มีรถเร็วและรถด่วนออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ถึงสถานีตรังทุกวัน ระยะทาง ๘๗๐ กิโลเมตร ใช้เวลา ๑๕ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔ หรือสถานีรถไฟตรัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๐๑๒   www.railway.co.th

                เครื่องบิน  มีเที่ยวบินตรงไปกลับจังหวัดตรังทุกวัน  ๒ สายการบิน  คือ สายการบินนกแอร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๑๓๑๘, ๐ ๒๖๒๗ ๒๐๐๐ ,๐ ๗๕๕๗ ๒๒๒๙ หรือ  www.nokair.com    และสายการบินวันทูโก  สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทร.๑๑๒๖ , ๐ ๗๕๕๗ ๒๒๒๖ หรือ www.fly12go.com

 การคมนาคมภายในจังหวัด

ในตัวเมืองตรังมีรถสามล้อเครื่อง หรือรถตุ๊กตุ๊ก บริการภายในเขตเทศบาล หากเดินทางติดต่อระหว่างอำเภอมีบริการรถโดยสารประจำทาง  รถสองแถว และรถตู้