หน้าหลัก

บ้านย่าจัน

ม.3 ต.เทพกระษัตรี (เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี) อำเภอถลาง

บ้านเก่าย่าจันย่ามุก เป็นสถานที่สำคัญเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และปูชนียบุคคลสำคัญของถลาง เป็นที่ตั้งของศาล “บ้านย่า” (ย่าจัน ย่ามุก) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวถลาง ภายในพื้นที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำให้ภายในมีบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่น มีศาลาและที่นั่งพักผ่อน มีป้ายบรรยายให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ
 
ผู้สนใจสามารถเข้าสักการะศาลบ้านย่า และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้ทุกวัน อย่างไรก็ตาม การเดินทางเข้าไปยังพื้นที่บ้านเก่าย่าจันย่ามุกนี้อาจยังไม่สะดวกนัก เนื่องจากล้อมรอบไปด้วยที่ดินเอกชน ถนนทางเข้าเส้นเล็กและเป็นหินบด
 
บ้านท้าวเทพกระษัตรี   ถ้าขับรถออกจากตัวเมืองภูเก็ตไปทางสนามบินหรือพังงา ผ่านไปผ่านมาตรงแยกบ้านเคียน จะมีป้ายแนะนำ คนภูเก็ต เรียกว่า”บ้านย่ามุก”Lady Chan”s House ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรผู้ร่วมรบปกป้องเมืองถลางจากข้าศึกในสงครามเก้าทัพ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้วยความกล้าหาญและจิตใจเข้มแข็งของท่าน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559
 
 เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี  เห็นความสำคัญของวีรกรรมดังกล่าว จึงได้เข้ามาร่วมฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ โดยการสร้างบ้านจำลองของท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร ลักษณะของบ้านจะเป็นบ้านเรือนไทยชั้นเดียว ใต้ถุนยกสูง ขนาดกว้างไม่เกิน 9 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 14 เมตร พื้นที่โดยรอบ 126 ตารางเมตร ให้เป็นสถานที่ไว้สำหรับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภายในมีรูปปั้นจำลองของท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร มีห้องนอนจำลอง ห้องครัวทำอาหารจำลอง และ ห้องทำงานจำลองของท่าน