หน้าหลัก

ชัยพัฒนานุรักษ์ อัมพวา

หลายๆท่าน เคยได้ไปอัมพวา  เป้าหมายแรกของใครหลายๆคน อยากไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา (Ampawa Floting Market) ตลาดน้ำต้นแบบของประเทศ ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการ หรือใครบางคน( เหมือนกัน) ที่ต้องการไปล่องเรือในแม่น้ำแม่กลอง ดูหิ่งห้อยยามค่ำคืนแบบส่วนตัวๆ กับคนที่รักหรือไม่ก็ไปไหว้พระ 9 วัด

โครงการชัยพัฒนานุรักษ์ เกิดขึ้นเนื่องจากเดิมนางสาว ประยงค์ นาคะวะรังค์ ข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลทรวงอก กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 แปลง พื้นที่รวม 21 ไร่ 12 ตารางวา ในตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับโอนเป็นกรรมสิทธ์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 จนกระทั่งวันที่ 21 ธันวาคม 2551 สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ พระราชดำเนินเปิดโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อย่างเป็นทางการ และต่อมาในปี 2554 นางวณี ด้วงคุ้ม และนางประทิน ด้วงคุ้ม ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินสวนผลไม้ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เนื้อที 2 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา และ 2 ไร่ 3 งาน  72 ตารางวา ตามลำดับ     พันธุ์มะพร้าว สำหรับนำไปปลูกในแปลงปลูกจริง

          ภายในโครงการพื้นที่จะร่มรื่นไปด้วยต้นมะพร้าวซึ่งเป็นวิถึชีวิตดั้งเดิมของคนอัมพวา ร่องสวนและต้นไม้ต่างๆ เรือพาย พาหนะในสมัยก่อนที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปมาหาสู่กันเป็นวิถีของคนลุ่มน้ำแม่กลอง วิถีของคนไทยในอดีต 

            บรรยากาศการทำน้ำตาลจากมะพร้าว

การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ แบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ และมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์พื้นที่ต่างๆ ภายในโครงการ และแหล่ง ท่องเที่ยวอื่นๆ ของอัมพวา เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

1) พื้นที่สวนชัยพัฒนานุรักษ์ จัด พื้นที่สวนผลไม้ดั้งเดิม เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานไม่ใช้สารเคมี มีการปลูกพันธุ์พืชท้องถิ่น เช่น ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม มะพร้าวพันธุ์ต่างๆ ผสมผสานกับพืชอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น กล่วย ตะไคร้ มะปราง ฯลฯ โดยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาและวิธีชีวิตท้องถิ่นอัมพวาในด้านการ เกษตร ส่งเสริมให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรระหว่างเกษตรกรชาวสวน นักวิชาการ และผู้สนใจ

โรงเลี้ยงไส้เดือน2) ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ และลานสวนชัยพัฒนานุรักษ์เป็น ลานอเนกประสงค์สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ชุมชน และคนในท่องถิ่นเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายหรือจัดแสดง สินค้าที่เป็นของท้องถิ่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน

โรงเลี้ยงไส้เดือนดิน

เวลาทำการ 08.00 -17.00 น.(วันจันทร์ -วันพฤหัสบดี)
08.00-21.00 น .(วันศุกร์ -เสาร์-อาทิตย์)

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
เลขที่ 185 – 191 ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 034-752-245
อีเมล amphawa_chaipattananurak@hotmail.com