หน้าหลัก

พิพิธภัณฑ์นครศรีธรรมราช

เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 11นครศรีธรรมราช สังกัดสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงโบราณศิลปวัตถุ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนในอดีต ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พบโบราณศิลปวัตถุที่สำคัญจำนวนมาก อันแสดงถึงความเป็นเมือง หรือชุมชนที่ยิ่งใหญ่เป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปกรรม และศาสนา ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ เคยเป็นเมืองท่า และเมืองศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศได้มีโอกาสพาเพื่อนชาวต่างชาติ มาเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช เขามาจักรอาณาจักรอันเกรียงไกรในอดีต คือ เยอรมัน  ถ้าจะพาไปเที่ยวท่ี่อื่นๆเขาคงจะไม่ชอบ เพราะบ้านเขาเจริญมากกว่าบ้านเราหลายเท่า   พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช คือเป้าหมายในการพาเพื่อนต่างประเทศจากเมืองมิวนิค เยอรมัน ในวันนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตรงข้ามวัดสวนหลวง ตำบลในเมือง ภายในอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบใน 4 จังหวัด ภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง และ ชุมพร มีโบราณวัตถุสำคัญที่ควรชมมากมาย อาทิเช่น เรือพระที่นั่งถมทอง ซึ่งถือว่าเป็นถมทองชิ้นเยี่ยมที่สุดและใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าบันไม้จำหลักภาพเทพรำศิลปะภาคใต้ เปิดให้เข้าชมวันพุธ – วันอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ค่าเข้าชมคนไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 7534 1075

ประวัติและที่ตั้ง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสวนหลวงตะวันออกซึ่งเป็นวัดร้าง ตรงกันข้ามกับวัดสวนหลวงในปัจจุบัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรี-ธรรมราช ห่างจากวัดพระมหาธาตุไปทางทิศใต้ประมาณ  1  กิโลเมตรเศษ

การจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุถาวร ใช้พื้นที่ของอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหลังเก่าทั้งหมด ส่วนที่ 2 ใช้จัดแสดงนิทรรศการพิเศษ  หมุนเวียนกันไปทุก ๆ 3 เดือน และยังเป็นที่จัดเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุต่าง ๆ ที่พบในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นคลังเปิดเพื่อการศึกษา ให้บริการแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ โดยใช้พื้นที่ของอาคารต่อเติมหลังใหม่

ภาพข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือในสมัยอดีต ทางพิพิธภัณฑ์ นำมาจำลองเหมือนได้อยู่ในขณะนั้นจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเตา หม้อข้าว หม้อแกงดินเผา ถ้วยชาม  ครก ไห มีครบครันอีกภาพ เป็นแสดงบริเวณครัวเรือนของคนนครศรีธรรมราช  มีการจัดวางสำรับกับข้าว อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในครัวเรือน ครกโม่แป้ง เหล็กขูด(กระต่าย) ถ้วย โอ่ง ไห ของที่ทุกครัวเรือนต้องมี

โชว์ชุดการแสดงกาหลอ  ซึ่งเป็นการละเล่นศิลปะพื้นบ้านเพื่อความบันเทิงของชาวนครศรีธรรมราชในอดีต อุปกรณ์การแสดงประกอบด้วยฆ้อง 1ใบ  กรองทนสองใบ  และก็ปี่ เป็นการแสดงในงานศพในส่วนนี้ จะเป็นชุดเครื่องใช้ที่จำเป็นในครัวเรือนของชาวนครศรีธรรมราช  เช่น กระต่าย เรารีดผ้า(ถ่าน) ไห ถ้วน ชาม ฯลฯประเพณีแต่งงานในอดีต  จะเป็นประเพณีที่ใหญ่ที่สุดในบรรดางานการทั้งหลาย เพราะถือว่าการเริ่มต้นของครอบครัวใหม่ มีแขกเหรื่อมาร่วมเป็นสักขีพยาน และจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาให้พร คู่บ่าวสาวด้วยสภาพบ้านเรือนในอดีตของชาวนครฯ และชาวใต้ในอดีต ซึ่งปัจจุบันไม่มีให้พบเห็นได้แล้ว  

 การอยู่ไฟหลังคลอดบุตรของคนสมัยโบราณ มีการรับขวัญด้วยเงินทองหลังจากได้บุตรใหม่  ผู้เป็นพ่อ ต้องมีหน้าที่ในการต้มน้ำ อยูในครัวเรือน

ที่นำมาลงในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช เท่านั้น  จริงๆแล้ว มีการแบ่งส่วนการแสดงไว้มากมาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช จัดแสดงศิลปโบราณวัตถุ แบ่งตามประเภท ดังนี้
1.  ศิลปโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ส่วนมากพบในทางภาคใต้ของประเทศไทย เช่น กลองมโหระทึก จากตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องมือหิน  ลูกปัดแบบต่าง ๆ
2. ศิลปโบราณวัตถุสมัยต่างๆ  ตั้งแต่สมัยทวารวดี  สมัยศรีวิชัย สมัยลพบุรี สมัยเชียงแสนหรือล้านนา สมัยสุโขทัย สมัยอู่ทอง สมัยอยุธยา  และรัตนโกสินทร์  ซึ่งโบราณวัตถุส่วนใหญ่นำมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร
3. ศิลปโบราณวัตถุที่พบในภาคใต้ของประเทศไทย จะมีทั้งเทวรูปในศาสนาพราหมณ์ หรืออินดู และพระพุทธรูปในศาสนาพุทธ  พระพิมพ์แบบต่าง ๆ ตลอดถึงพระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราช
4. ประเภทวัตถุ ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน หรือวัตถุทางชาติพันธุ์วิทยาทางภาคใต้ของประเทศไทย เช่น เครื่องมือทำนา เครื่องมือจับสัตว์น้ำ เครื่องมือทอผ้า เครื่องจักสานย่านลิเพา งานแกะสลักรูปสัตว์ ไม้เท้าไม้ถือ อันแสดงถึงภูมิปัญญาและฝีมือของช่างท้องถิ่น
5. เครื่องถ้วยจากต่างประเทศที่พบในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงค์ต่าง ๆ เครื่องถ้วยอันหนาน (ญวน) เครื่องถ้วยไทยที่ผลิตขึ้นใช้เองตั้งแต่สมัยสุโขทัย      อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องถมทองฝีมือช่างถมเมืองนครศรีธรรมราช สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นกัญญาเรือพระที่นั่งประจำทวีปที่เจ้าพระยานคร (น้อย) ให้ช่างทำถวายเมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้
6. ห้องของของใช้ส่วนตัวของพระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช จัดแสดงของใช้ส่วนตัวของพระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น เตียงไม้แกะสลัก เครื่องมุก ตาลปัตร ฯลฯ