หน้าหลัก

การแข่งขันโปรโมทชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรม

ใครชอบเที่ยวสมัครมาได้เลย #การแข่งขันโปรโมทชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรม #ชิงเงินรางวัล 10,000 USD (300,000 บาท เลยนะพวกเธอ) 
#เที่ยวฟรี #ตั๋วเครื่องบินฟรี #ที่พักพร้อม
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

โดยการคัดเลือกจะแบ่งเป็น เยาวชนชาวไทย 22 คน และ เยาวชนต่างชาติ 22 คน

#คุณสมบัติผู้สมัคร
• เยาวชนชาวไทย และนักท่องเที่ยวเยาวชนต่างชาติ(ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และ จากต่างประเทศ ) 
อายุตั้งแต่ 18-35 ปี
• มีทักษะในการใช้ Social Media และ สื่อออนไลน์
• มีทักษะทางด้านการเขียนบทความ ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ Vlog
• มีจิตอาสาที่จะนำความรู้และความสามารถของตนเองทุ่มเทเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ชุมชน

#ภารกิจผู้เข้าแข่งขัน (วันที่ 24 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 2562)
1. เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่นตามโปรแกรมเรียนรู้ท่องที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนที่คุณเลือก เป็นเวลา 6 วัน/5 คืน
2. สร้างสรรค์และถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวของคุณผ่านสื่อดิจิทัล ในรูปแบบดังต่อไปนี้
a. ภาพถ่าย
b. คลิปวิดีโอ
c. บทความ จำนวน 1 บทความ

#รางวัลสำหรับผู้ชนะ
ผู้ชนะจะเป็นแบ่งเป็น ชาวต่างชาติ 5 อันดับ ชาวไทย 5 อันดับ
o อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท
o อันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 70,000 บาท
o อันดับ 3 จะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 50,000 บาท
o อันดับ 4 จะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท
o อันดับ 5 จะได้รับจะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท
– ผู้เข้าแข่งทุกคนจะได้รับ ประกาศนียบัตร จากกระทรวงวัฒนธรรม
– หลังจากจบการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งท่านใดที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง จะได้รับ ค่าตอบแทนจำนวน 5-10% ต่อโปรแกรมทัวร์

#วิธีการสมัคร
• เลือกชุมชนที่อยากจะไปมากที่สุด และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
สมัครได้ที่ https://www.thailandvillageacademy.com/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2EQ6zk3

#TheVillageStory #ThailandVillageAcademy #ReadmeTH