หน้าหลัก

วัดม่วงโกมารภัจจ์

วัดม่วงโกมารภัจจ์ หรือ ชาวบ้านเรียก ” วัดม่วง ” ตั้งอยู่บ้านเหรียง หมู่ 3ถนนซอยวัดม่วงโกมารภัจจ์ ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นวัดในความดูแลของวัดพระนางสร้าง ในปี พ.ศ. 2528 ทางจังหวัดภูเก็ตจัดงานฉลองครบรอบ 200 ปี วีรสตรีศรีเมืองถลาง ซึ่งชาวเมืองถลางได้ช่วยกันปั้นหุ่นประติมากรรม ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ต่อมามูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวิหารศาลาจัตุรมุขเจย์ดีเป็นอนุสรณ์ และประดิษฐานรูปปั้นท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร

วัดม่วงโกมารภัจจ์ยังมีพระพุทธรูปปูนปั้นครึ่งท่อนเศียรชำรุด ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของพระภิกษุ สมัยราชกาลที่ 5 ซึ่งมามรณภาพที่วัดแห่งนี้ยังคงสถิตคอยดูแลปกป้องวัดและมีวิญญาณของหลวงปู่ทองสถิตอยู่ที่พระพุทธรูปครึ่งองค์ ใกล้พระพุทธรูปเคยมีต้นทึงและต้นทัง ซึ่งลายแทงวัดม่วงโกมารภัจจ์กล่าวถึงมีความว่า ระหว่างต้นทึงต้นทังเป็นที่ฝังสมบัติ

ชาวบ้านยังเชื่ออีกว่า วัดม่วงโกมารภัจจ์ เคยเป็นวัดก่อนสมัยท้าวเทพกระษัตรี(ท่านผู้หญิงจัน)ท้าวศรีสุนทร(คุณมุก)ก่อนสงครามศึกถลาง พ.ศ.2328 เจ้าเมืองถลางได้ใช้ลานวัดม่วงโกมารภัจจ์เป็นสถานที่ฝึกซ้อมทหาร ฝึกการเคี่ยวน้ำมัน ลงยันต์ทหาร ฝึกซ้อมรำกริช ฝึกผสมดินปืน มีบ่อน้ำ 2 บ่อ บ่อหนึ่งแช่ว่านยาสมุนไพรให้ทหารอาบน้ำเพื่อการอยู่ยงคงกระพัน

          นอกจากนี้มีพระพุทธมณีศรีถลาง ปางคันทราช หรือปางประทานฝน ประทับอยู่นอกวิหาร ใต้ต้นโพธิ์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเทดีบุกหล่อ พระพุทธมณีศรีถลาง(นามพระราชทาน) ขนาดหน้าตัก 109 นิ้ว และรูปจำลองท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรท่านั่ง ที่วัดม่วงโกมารภัจจ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2539 ณ มงคลฤกษ์ 10.00 น.